.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hướng dẫn Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

10-02-2020

Ngày 08/01/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. ​ Hướng dẫn xác định nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2020 gồm: Các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm năm tròn ngày sinh một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống và các hoạt động kỷ niệm khác; các ngày lễ quốc tế; kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác…

Trong đó, năm 2020 đất nước và địa phương có nhiều sự kiện chính trị lớn như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)…

Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, với nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…; Xây dựng và phát sóng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên; tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện trực quan như xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, những nơi tập trung đông người; Các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và cơ quan chủ quản.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW ngày 08/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020: 
Tải về

VĨNH SƠN

Đảng ủy