.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 28 (Từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)

09-03-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 28

(Từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

 

HAI

09/3

 

 

 

Họp thống nhất việc xử lý tài sản để bàn giao mặt bằng thi công Công trình Khối nhà Khoa Kinh tế (CS.TCN).

- Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng.

- Ô. Bình (TP TCHC, CTCĐCS).

- Ô. Tín, Bà Mai (P Tài vụ).

- Ô. Cường (TP. TTPC).

- Ô. Phương, Ô. Lộc (P. QTTB).

07h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp kiểm tra việc thực hiện khắc phục các hạn chế theo kết luận của  Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP.TCHC); Ô. Tín (TP.TV); Ô. Mơ (TP.QLĐT); Ô. Long (GĐTTKT); Ô. Thi (PTP.QLKHCN);  Ô. Phong (TBM.GDTC&QP); Ô. Phương (PTP. QTTB);

- Ô. Phong (GV K.KTXD, nguyên TP.QTTB);

- Bà Duyên (P.TCHC).

08h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp khối ĐBCLGD, KHCN và Thông tin thư viện.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Ô. Huy Long (Tổ trưởng Tổ QLPM)

- Bà Hà, CV Phòng TCHC.

09h30

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp khối Quản trị cơ sở vật chất, GDTX và Tin học - Ngoại ngữ.

- Trưởng đơn vị thuộc Khối;

- Bà Hà, CV PTCHC.

14h00

Phòng A101

 

Ô. Lê Quang Trí

Đại hội Chi bộ 6

- Ô. Lê Hữu Hải, Phó Bí thư Đảng ủy

- Đảng viên Chi bộ 6;

13h30

Phòng B14

 

BA

10/3

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Quang Trí,  Phó Hiệu trưởng

07h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Phòng Tiếp dân

 

Họp rút kinh nghiệm các hạn chế trong công tác mua sắm tài sản theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX.

- Ban  Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP.TCHC);

- Ô. Vũ (PCT CĐCS);

- Ô. Dũng (BT Đoàn trường);

- Ô. Cường (TP. TTPC);

- Ô. Hiếu, Ô. Thuận (K.CNTT);

- Ô. Phong (GV K.KTXD, nguyên TP.QTTB);  Ô. Phương, Ô. Nghi (PTP.QTTB);

- Ô. Tín, Bà Mai (P.TV);

- Bà Phượng (PTK.NN&CNTP);

- Ô. Hùng (PTK.KHXH&NV);

- Ô. Viên, Ô. Thi (P.QTTB);

- Bà Giang (CB QLP Lab);

- Bà Duyên (P.TCHC);

- Đại diện các Sở ngành (theo thư mời).

08h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp rút kinh nghiệm các hạn chế trong công tác mua sắm tài sản theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX.

- Ban  Giám hiệu;

- Ô. Cường (Phó Bí thư ĐU);

- Ô. Bình (TP.TCHC);

10h00

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

(CT HĐT)

11/3

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

08h00

Phòng A104

 

Họp Chi bộ 13

Đảng viên Chi bộ 13

08h00

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty ICFOOD

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng;

- Ô.Bình, TP. TCHC;

- Ô. Thi, P.TP QLKHCN&HTQT;

- B. Loan, PTP Khoa NNCNTP;

- Ô. Tín,  TPTV;

- Ô. Cường,  GĐ. TT QHDN&TVTS.

10h00

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

NĂM

12/3

Dự họp đóng góp ý kiến Luật

Ô. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội

07h30

Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh

 

Tham dự đoàn học tập kinh nghiệm và khảo sát thực tế

- Ô. Lê Minh Tùng, Phó Hiệu trưởng.

-

- Ô. Thi, Ô. Phong, Ô. Ẩn, Bà Ngà (PQLKHCN&HTQT).

- Ô. Long, Tổ trưởng Tổ QLPM.

05h xe khởi hành tại CSC đi

ĐH An Giang

 

Họp xét cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, GDTE tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập tư thục khóa 4.

- Ô. Mơ, Bà Trinh (P. QLĐT).

- Bà Vĩnh Toàn, Bà Mai Trang (Khoa Sư phạm).

14h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

SÁU

13/3

Họp thống nhất phương án xây dựng Đề án tổ  chức bộ máy giai đoạn 2020 - 2025.

- Ban Giám hiệu

- Ô. Bình, Bà Hằng (P. TCHC).

08h00

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

14/3

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Họp viên chức Khoa KTCN; TP: Toàn thể viên chức khoa; TG: 13h30 ngày 09/3/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng họp A105.
  2. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 13h30 ngày 09/3/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A104

3. Họp Phòng TC-HC, TP: Toàn thể viên chức Phòng TCHC; TG: 14h00, ngày 10/3/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Phòng B14.

4. Họp Ban Chấp hành CĐCS; TP: Ủy viên BCH CĐCS, Trưởng ban TTND, Chủ nhiệm UBKT; TG: 14h00 ngày 12/3/2020 (Thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.

5. Họp Ban Chấp hành CĐCS mở rộng; TP: Ủy viên BCH CĐCS, Trưởng ban TTND, UBKT; Tổ trưởng các Tổ Công đoàn;TG: 15h00 ngày 12/3/2020 (Thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.

6. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 13/3/2020 (thứ Sáu); ĐĐ: Phòng A105.

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Năm hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.

 

CN

15/3