.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo số 3, Tạp chí khoa học Trường Đại học Tiền Giang Số 9/2020

15-04-2020

Địa chỉ gửi bài về: Phòng QLKHCN&HTQT, Trường Đại học Tiền Giang, số 119 Ấp Bắc, Phường 5, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. File điện tử dưới dạng Ms-Word xin gửi qua địa chỉ email: tapchikhoahoc@tgu.edu.vn.

Mọi chi tiết hoặc thông tin thêm xin vui lòng liên hệ BBT Tạp chí Khoa học hoặc TS. Trần Thanh Phong (093 878 0209, hoặc tranthanhphong@tgu.edu.vn).

Bài báo mẫu (Template Ms-Word): tải tại đây

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế