.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020) bổ sung

18-06-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 42

(Từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

15/6

Chào cờ đầu tuần.

Thành phần tham dự theo Thông báo số 72/TB-ĐHTG ngày 18/5/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

06h55

 Tại sân cột cờ

ở 02 cơ sở

của Trường

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi THPT 2020 và công tác tuyển sinh năm 2020.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: P.TC-HC; P.QLĐT; P.CTSV; TT.TT-TV;  TT.KT&ĐBCLGD; TT. QHDN&TVTS; Trưởng các khoa, bộ môn trực thuộc trường.

08h00

Phòng

 Khánh tiết

CS. TCN

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp xét điều kiện dự thi UDCNTT CB K22 và NC K07

Theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHTG ngày 12/6/2020

14h00

Phòng A104

 

Dự họp Quốc hội (từ ngày 8/6/2020 đến 19/6/2020).

Ô. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Hà Nội

 

BA

16/6

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo NQ chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

08h00

Sở TN&MT

 

14h00

Sở Tài chính

Họp Chi bộ 1

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng;

- Đảng viên Chi bộ 1.

14h00

Phòng  A104

 

 

17/6

Dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Mỹ Tho hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng

07h30

Hội trường

 Ấp Bắc

 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo NQ chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

08h00

Sở Xây dựng

 

Họp thống nhất quy chế đánh giá, kiểm tra và thi kết thúc HP

Trưởng Khoa các Khoa, Trưởng phòng QLĐT, Trưởng Phòng CTSV, Trưởng Phòng TT-PC

08h00

Phòng A104

Ô. Lê Minh Tùng

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu một số bệnh trên buồng trứng làm bò chậm sinh sản”

  • Bà Thanh, Bà Minh Hồng, Bà Liễu, Ô. Diệp, Ô. Mẫn (K.NN&CNTP);
  • Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

08h00

Phòng A105

 

Ô. Lê Hữu Hải

Họp Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 và Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2020 - Đợt 2.

Theo Quyết định số 13, 14/QĐ-ĐHTG ngày 09/01/2020

13h30

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp công nhận hoàn thành khóa học lớp Kế toán doanh nghiệp K.28

- Ô.Mơ, Bà Trinh (P.QLĐT);

- Lãnh đạo Khoa KT-Luật;

- Lãnh đạo  P.TT- PC.

15h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

18/6

Làm việc với Ngân hàng Viettinbank

- Ô. Vượng, TK KT-L.

- Ô. Cường, GĐ TTQHDN&TVTS

08h30

Phòng A104

Ô. Võ Ngọc Hà

 

 

 

 

SÁU 19/6

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt

- Ô. Thịnh, Chủ tịch Hội đồng trường.

- Ban Giám hiệu.

07h30

Hội trường Tỉnh ủy

 

Hội thảo khoa học cấp trường "Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên trường Đại học Tiền Giang":

 Đại biểu theo thư mời, viên chức Khoa Sư phạm

07h30

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo NQ chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Ô. Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng, đại biểu HĐND

08h00

Sở KH & ĐT

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp bàn thống nhất Phương án tổ chức quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng Trại thực nghiệm Khoa học cây trồng.

- Ban Giám hiệu;

- Ô. Bình (TP.TCHC); Ô. Tín (TP. Tài vụ); Ô. Phương (PTP.PTP QTTB); Bà Loan, Bà Thanh, Ông Tất, Bà Quế Trang, Ông Phúc (KNN&CNTP).

14h00

Phòng A104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp nghiệm thu đề tài NCKH “Tạo dòng, biểu hiện và thử nghiệm khả năng gắn vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus của C-Type lectin từ tôm thẻ chân trắng Litopenaeus Vannamei”.

  • Bà Loan, Bà Thanh, Bà Thảo, Ô. Tất, Ô. Tráng (K. NN&CNTP);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

14h00

Phòng A105

Dời tuần sau

 

  Ô. Lê Minh Tùng

BẢY

20/6

 

 

 

 

CN

21/6

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Họp Chi bộ 5; TP: Đảng viên Chi bộ 5; TG: 14h00 ngày 15/6/2020 (thứ Hai); ĐĐ: Phòng A105.

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.