.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 6/2019, kế hoạch công tác tháng 7/2020

03-07-2020

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày 55 tên tài liệu chào mừng kỷ niệm Ngày Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/5 - 20/6/2020: Tổng số lượt đăng nhập: 2.076, tổng tài liệu download: 1.557, upload: 53 tài liệu

- Tổng hợp phát hành TLGD HK2 năm học 2019-2020: 31 tên / 1.756 bản (Khoa KT-L: 16 tên, Khoa KTCN: 12 tên, Khoa KHTN: 01 tên, Khoa KTXD: 01 tên và Khoa NN&CNTP: 01tên)

- Đặt mua báo, tạp chí Q.3/2020 (CSC: 18, CSTCN:14)

- Vận hành và sử dụng thử nghiệm phân hệ biên mục và lưu thông phần mềm Thư viện KIPOS

- Làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học của Tổ chức MISF (Nhật Bản)

- Tiếp nhận và phản hồi đến các khoa, bộ môn trong việc đề nghị danh mục tài liệu cần bổ sung phục vụ dạy, học và nghiên cứu NH 2020-2021

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 51 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của trường

Nhìn chung, trong tháng 6/2020 TT TT-TV đã hoàn thành tốt các mảng công việc chuyên môn của đơn vị.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                    

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 6/2020 và dự thảo kế hoạch Tháng 7/2020

- Rà soát danh mục công cụ dụng cụ 2020 sau kiểm kê theo yêu cầu P.TV và P.QT-TB

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 6/2020

- Bình bầu thi đua tháng 6/2020

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 6/2020

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 7/2020

- Họp giao ban, họp khối tháng 7/2020 và họp đơn vị theo KH

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)

- Để xây dựng CSDL môn học và phục vụ kiểm định CTĐT: TT TT-TV phối hợp với các khoa trong việc kiểm tra tài liệu được giới thiệu trong Đề cương CTHP, những tài liệu chưa có các khoa làm đề nghị gửi đến TT TT-TV  bổ sung trong đợt tháng 7/2020. Trong trường hợp mua không có đề nghị các khoa cho Thư viện mượn sách để scan, hoặc nếu có file e-book thì cung cấp cho Thư viện (nếu gửi e-book đề nghị quý Thầy cô ghi rõ phục vụ cho học phần nào và mã số học phần) .

- Xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu NH 2020-2021 trình BGH phê duyệt và triển khai thực hiện KH

- Tham mưu BGH trong việc tiếp tục mua tài khoản sử dụng Thư viện số cho SV, GV

- Tiếp tục làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học của Tổ chức MISF (Nhật Bản)

- Tổ chức sử dụng thử nghiệm phần mềm quản lý Thư viện KIPOS

- VC Trung tâm tham dự đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống an ninh thư viện, hệ thống số hóa tài liệu, thiết bị và vật tư in thẻ thư viện từ ngày 29/6 đến 1/7/2020

- Triển khai và phối hợp với Phòng QT-TB thực hiện kế hoạch tiếp nhận, sắp xếp và tổ chức hoạt động Thư viện Trường Đại học Tiền Giang tại cơ sở TCN

- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục tài liệu và phục vụ bạn đọc

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Ghi hình, biên tập tin và đăng tải hình ảnh, bài viết lên website về các hoạt động của nhà trường

TT Thông tin - Thư viện