.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020

24-07-2020

Sáng ngày 23/7/2020, Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020”. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang, các đồng chí là đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ nhà trường. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang cho biết: 6 tháng đầu năm 2020 Nhà trường đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đồng chí Nguyễn Viết Thịnh đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế còn tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020.

Điểm lại tình hình 6 tháng đầu năm, đồng chí Đinh Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy đã đánh giá tổng quan các mặt công tác của Đảng bộ Trường, đặc biệt nhấn mạnh đến các thành tựu nổi bật trong công tác đào tạo, đổi mới các hoạt động thông tin tuyên truyền. Nhìn chung, công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang tiếp tục được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng được nâng cao; tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục ổn định, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đặc biệt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đảng ủy đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình trong các hoạt động, nhất là chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, quy định; Đảng uỷ thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động; các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phân tích, làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và đề xuất giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2020 như: Phát huy vai trò năng động, sáng tạo của các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; Tăng cường hơn nữa hoạt động tuyển sinh hệ đại học chính quy; Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020: (1) Ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. (2) Đột phá trong công tác tư vấn tuyển sinh với định hướng “Đảm bảo đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp”. (3) Đa dạng phương thức tổ chức đào tạo nhằm đáp ứng với tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng thời nâng cao tính hiệu quả trong đào tạo theo học chế tín chỉ. (4) Xây dựng bộ máy tổ chức của Trường tinh gọn, hoạt động hiệu quả. (5) Xây dựng và triển khai Đề án Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2021-2025. (6) Xây dựng và triển khai Đề án Phát triển khoa học công nghệ Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2021-2025. (7) Thực hiện phân quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đến đơn vị và cá nhân ở Trường Đại học Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Viết Thịnh trao giấy khen cho Chi bộ 2, Chi bộ 3 và Chi bộ 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Đinh Quốc Cường trao giấy khen cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đồng chí Nguyễn Minh Nguyệt - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trao giấy khen cho các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

VĨNH SƠN