.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)

27-07-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 48

(Từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

27/7

Dự Lễ đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ.

Theo Danh sách ngày 24/7/2020  của Trường ĐHTG

06h30

Xe khởi hành tại CSC

Ô. Lê Quang Trí

Họp công nhận kết quả kỳ thi cấp Chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản khóa 23 và ứng dụng CNTT nâng cao khóa 08

Theo Quyết định số 220/ĐHTG ngày 09/07/2020   của Trường Đại học Tiền Giang.

14h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

BA

28/7

Trực tiếp công dân

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

07h00-11h30

13h30-17h00

Phòng tiếp dân

 

Dự họp Ban Tổ chức Hội thao truyền thống ngành TT&TT khu vực phía Nam lần thứ XIII - Tiền Giang năm 2020 (lần 2)

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

09h00

Khu Liên hợp thể thao

P6 - TP MT

 

Họp công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Trường Đại học  Tiền Giang số 9/2020

- Ô. Lê Hữu Hải-Phó Hiệu trưởng

-Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

- Ô. Lê Quang Trí - Phó Hiệu trưởng

- Ô. Thi, PTP. PT. PQLKHCN&HTQT

- Ô. Phong, GV. PQLKHCN&HTQT

14h00

PhòngA104

 

Ô. Võ Ngọc Hà

 

29/7

Hội nghị sơ kết công tác giảng dạy trực tuyến

  - Trưởng các đơn vị khối Đào tạo, Sinh viên, QHDN và TVTS.

- Ô. Bình-TP.TC-HC.

 -Ô. Long-GĐ TTKT ĐBCLGD.

 - Trưởng Bộ môn trực thuộc khoa.

 - Giảng viên quan tâm giảng dạy trực tuyến.

- Ô. Huy Long, Tổ QLPM.

08h00

Phòng B14

Ô. Lê Hữu Hải

NĂM

30/7

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ủy viên BTV Đảng ủy

08h00

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

(Bí thư Đảng ủy)

 

Họp Đảng ủy

- Ủy viên BCH Đảng bộ

13h30

Phòng A105

Họp Online trao đổi cơ hội hợp tác với đại diện Viện Kỹ thuật Châu Á (AIT-Thái Lan).

- Ô. Thi; Bà Trang (P.QLKHCN&HTQT);

- Ông Mơ, TP.QLĐT;

- Ô. Cường GĐ TT.QHDN&TVTS

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

SÁU 31/7

Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Tiền Giang".

- Đại biểu theo Thư mời;

- Đại diện lãnh đạo P. CTSV;

- Đại diện lãnh đạo                     P. QLKHCN&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa;

- Đại diện BTV Đoàn trường;

- Các tác giả có tham luận;

- BCH Hội Sinh viên trường;

- Quý thầy cô có quan tâm;

13h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Quang Trí

BẢY

01/8

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Dự họp mặt, ôn lại truyền thống Công đoàn Việt Nam; Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; TP: Ô. Bình, Chủ tịch CĐCS; TG: 14h00 ngày 28/7/2020 (thứ Ba); ĐĐ: Hội trường cơ quan LĐLĐ tỉnh.

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.

CN

02/8