.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hội thảo Khoa học: “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang”

03-08-2020

Chiều ngày 31/7/2020, Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Hội thảo Khoa học: “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên  tại Trường Đại học Tiền Giang”. Đến dự và chủ trì Hội thảo có TS. Lê Quang Trí - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Tiền Giang;ThS. Nguyễn Minh Quân - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

Hội Sinh Viên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, Hội Sinh viên Việt Nam đã tập hợp đông đảo sinh viên, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống trí tuệ, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang là tổ chức trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, với chức năng và nhiệm của một tổ chức, Hội Sinh viên Việt Nam trong trường đại học được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo. Từ khi tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang được thành lập ngày 13/12/2006 trên cơ sở đổi tên từ Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang thành Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang theo Quyết định số 168-QĐ/TWHSV ngày 13/12/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường qua các thời kì đã không ngừng nỗ lực, cố gắng đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Các thành tích tiêu biểu trong hơn 15 năm qua mà tổ chức Hội Sinh viên Nhà trường đã đạt được có thể kể đến như: 4 lần nhận cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, 3 lần nhận Bằng khen đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên; 2 lần nhận Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, 4 lần nhận Bằng khen đã có thành tích trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, nhiều Sao Tháng Giêng cấp Trung ương, "Sinh viên 5 tốt" các cấp đã có thành tích cao trong học tập, có được vị trí việc làm tốt ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp giúp lan tỏa giá trị danh hiệu và hình ảnh của tổ chức Hội Sinh viên đến cộng đồng xã hội.

Bên cạnh những thành tích, thành công mà tổ chức Hội Sinh viên Nhà trường đã đạt được, vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế nhất định trong công tác Hội và phong trào sinh viên Nhà trường đã được đút kết qua quá trình hoạt động, cụ thể như: Nội dung và hình thức sinh hoạt chi hội chưa thu hút hội viên; chất lượng hội viên và chi hội chưa cao; đội ngũ cán bộ Hội ở một số đơn vị còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ công tác; công tác tập huấn, đào tạo cán bộ Hội các cấp chưa thực hiện thường xuyên, nội dung tập huấn chưa thiết thực; Chế độ thông tin báo cáo còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin, Internet trong xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý về tổ chức, cán bộ, hội viên sinh viên còn chậm...

Để khắc phục những hạn chế và góp phần xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang ngày một vững mạnh, Ban Thư kí Hội Sinh viên đã đề xuất và được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Tiền Giang”. Hội thảo nhằm diễn đàn để các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số giải pháp liên quan đến các nội dung như: Công tác quản lý hội viên hiệu quả và phát triển mới hội viên đảm bảo đúng Điều lệ Hội; giải pháp mới về công tác tuyên truyền, giới thiệu về Hội Sinh viên và phong trào sinh viên; giải pháp phát triển, quản lý câu lạc bộ, đội nhóm; đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ Hội hiệu quả; nâng cao chất lượng cán bộ Hội là sinh viên.

Sau thời gian triển khai kế hoạch Hội thảo, Ban tổ chức nhận được hơn 20 bài tham luận từ các tác giả trong và ngoài trường gửi đến Hội thảo. Trong đó, gần 90% bài tham luận từ các tác giả ngoài đơn vị, 5 bài viết từ các tác giả ngoài trường (gửi từ Đại học Oxford, Vương quốc Anh; Nguyên chủ tịch HSV Việt Nam tại thành phố Angers, Cộng hòa Pháp; Đại học Y Dược TP. HCM, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM; Trường Cao đẳng Việt Mỹ; Trường Đại học Trà Vinh; Trường Cao đẳng Bến Tre). Qua quá trình phản biện, Ban tổ chức lựa chọn được 16 bài tham luận có giá trị khoa học và nội dung phù hợp với chủ đề của hội thảo đăng kỉ yếu. Mỗi bài tham luận đều thể hiện rõ trí tuệ và tâm huyết của tác giả đối với chủ đề mà Hội thảo đã đặt ra.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã lựa chọn và mời 5 tác giả có bài tham luận mang tính khoa học cao và bám sát với nội dung, chủ đề của hội thảo để báo cáo trước hội thảo dưới dạng tham luận: Thực trạng công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay; Thực trạng học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giai đoạn hiện nay; Giải pháp xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tiền Giang thực sự vững mạnh; Đề xuất, kiến nghị đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động phong trào của Hội Sinh viên Trường.

VĨNH SƠN