.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

14-08-2020

Ngày 05/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3730/UBND-KTTC về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Theo Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho và đề nghị các tổ chức đoàn thể tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là giúp cảnh báo người dân khi có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19, góp phần chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh.

Được biết, ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế ra mắt từ ngày 18/4/2020. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp, điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng này có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 02 m, ghi nhận sự tiếp xúc gần, thời gian tiếp xúc, từ đó phục vụ việc truy vết ca nhiễm và các ca nghi nhiễm có tiếp xúc gần với ca dương tính.

VĨNH SƠN