.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Thông báo V/v tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng hệ chính quy) đợt 2, năm 2020

04-09-2020

UBND TỈNH TIỀN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

  

                Số: 98/ TB-ĐHTG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Tiền Giang, ngày  05  tháng 08 năm 2020

             

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

trình độ cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2020

 

 

Căn cứ vào Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đợt 2 năm 2020 của Trường Đại học Tiền Giang, Trường thông báo phương thức xét tuyển, điều kiện trúng tuyển và tổ chức thi năng khiếu cho các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2020

như sau:

1. Điều kiện dự thi năng khiếu

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-  Hộ khẩu thường trú trong tỉnh Tiền Giang;

- Có đơn đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non của Trường
Đại học Tiền Giang.

2. Các môn thi năng khiếu

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi năng khiếu

1

Giáo dục Mầm non

51140201

1. Đọc & Kể chuyện;

2. Hát.

 

3. Điều kiện trúng tuyển

- Có học lực lớp 12 từ loại khá trở lên (điểm TB cả năm học của  môn Toán hoặc môn Văn lớp 12 từ 6.5 trở lên.)

-  Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển thi cộng thêm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng bằng hoặc cao hơn hơn điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Trường xác định.

4. Thủ tục đăng ký dự thi và lệ phí thi

a. Thủ tục đăng ký:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường)

- 02 ảnh cỡ 4x6;

- 01 bản sao chứng minh nhân dân (CMND) có công chứng.

Tất cả được đựng trong túi hồ sơ.

b. Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời  gian nộp hồ sơ, nhận giấy báo dự thi và lịch thi tuyển môn năng khiếu:

a. Nhận hồ sơ: từ ngày 18/8/2020 đến ngày 23/9/2020. Thí sinh nộp
hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tiền Giang - Phòng F201, Khu F - số 119 đường Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b. Lch thi: Sáng 07h00 ngày 26/9/2020: Tập trung thí sinh để nghe
sinh hoạt Quy chế thi và dự thi các môn năng khiếu (theo lịch trên Giấy báo
dự thi)
.

c. Nhận giấy báo dự thi: Từ ngày 24/9/2020 đến ngày 25/9/2020 tại nơi đã nộp hồ sơ.

6.  Địa điểm thi:

Tại Trường Đại học Tiền Giang – Cơ sở Ấp Bắc, số 119 đường Ấp Bắc, P.5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điểm thi các môn năng khiếu được chấm theo thang điểm 10. Kết quả thi năng khiếu sẽ được công bố trước ngày 28/9/2020 (Trường không nhận đơn phúc khảo các môn năng khiếu).

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

  • Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục -    É 0273. 3860 606
  • Trung  tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh - É 0273. 3888 585.
  • Hotline: 0913 043 841. Zalo: 0913 043 841.
  • Facebook: www.facebook.com/truongdaihoctiengiang.

-  Thông tin trên Website của Trường: http://www.tgu.edu.vn.

          Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG           

  • Các cá nhân có nhu cầu;                                                                               
  • Lưu: VT, TT. KT&ĐBCLGD.                                                                            

                                                                                                                                  

TT Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp