.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sức hút từ ngành Kinh tế ở Trường ĐH Tiền Giang

14-09-2020

Ngành Kinh tế hay Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Năm 2020, Trường Đại học Tiền Giang tuyển sinh 60 chỉ tiêu ngành Đại học Kinh tế (mã ngành D50). Đây là ngành học mới đón nhận được sự quan tâm, thu hút của các bạn sinh viên.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực kinh tế học theo định hướng chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên đạt được: (1) Phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và có trách nhiệm với xã hội; (2) Kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành; (3) Kiến thức trong các lĩnh vực tài chính học, quản lý kinh tế và cách thức sử dụng nguồn tài nguyên ở phạm vi vĩ mô cũng như vi mô; và (4) Khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học – kỹ thuật mới nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội. 

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Cử nhân Kinh tế đạt được kiến thức:

- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, pháp luật, kinh tế - xã hội, chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có kiến thức cơ bản về những nguyên lý kinh tế để phân tích và lý giải được các biến động của nền kinh tế nói chung; nắm bắt được các vấn đề chính sách liên quan đến tổng thể của nền kinh tế; giải thích được các vấn đề kinh tế trong doanh nghiệp; về thống kê, phân tích định lượng trong lĩnh vực kinh tế học; tài chính, tiền tệ, kinh tế phát triển;

- Có kiến thức về nội dung, phương pháp, kỹ thuật thu thập, xử lý và ghi nhận thông tin kinh tế trong doanh nghiệp, thông tin kinh tế vĩ mô và mô hình kinh tế phân tích diễn biến và xu hướng vận động của các chỉ số kinh tế quan trọng của nền kinh tế.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Cử nhân Kinh tế có những Kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp:

- Vận dụng quy đinh luật pháp trong giải quyết các vấn đề kinh tế và ngành đào tạo và ứng dụng khoa học kinh tế trong giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản, phân tích sự vận động của nền kinh tế thông qua quan hệ cung cầu của cơ chế thị trường.

- Phân tích thị trường, đánh giá sự tác động của cơ chế thị trường đến hoạt động của nền kinh tế; đồng thời phân tích nguyên nhân, diễn biến, và tác động của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng đối với tăng trưởng, lạm phát và an sinh xã hội của nền kinh tế

- Kỹ năng làm việc nhóm: thành lập, lãnh đạo, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm và làm việc chuyên môn trong nhóm.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên, cán bộ quản lý kinh tế: có đủ năng lực làm việc tại các phòng kinh tế, phòng tài chính cấp huyện, thị trấn, doanh nghiệp, các tổ chức khác và các chương trình/dự án kinh tế - xã hội.

- Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh tế: có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh tế và chính sách kinh tế cho các doanh nghiệp.

- Nghiên cứu viên và giảng dạy: có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Trung cấp nghề, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu và giảng dạy các học phần liên quan đến kinh tế học, kinh tế phát triển và kinh tế học ứng dụng. 

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực tự học, tự nghiên cứu và học lên các chương trình đào tạo sau đại học.

Để học tập và làm việc trong ngành Kinh tế thì bạn cần có những tố chất sau: Khả năng suy nghĩ thấu đáo và logic, óc phán đoán, tư duy tổng hợp và phân tích; Năng khiếu về toán học; Kỹ năng giao tiếp tốt; Kỹ năng phân tích vấn đề; Quan tâm tới các vấn đề kinh tế; Có kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập; Kỹ năng tư duy phân tích; Kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp và sáng tạo.

VĨNH SƠN