.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021

18-09-2020

Ngày 26/8/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 875/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020 - 2021.

Theo đó, đối tượng tham gia là HSSV (trừ những HSSV đã tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang học tập tại các sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

Mức đóng hàng tháng của đối tượng HSSV bằng 4,5% nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm đăng ký tham gia (hiện tại là 1.490.000 đồng), cụ thể: Mức đóng hàng tháng: 1.490.000  đồng x 4,5% = 67.050  đồng/tháng. (Trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng (35% mức đóng theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 5% so với năm học trước) = 23.467 đồng/em/tháng. HSSV tự đóng 65% mức đóng còn lại = 43.583 đồng/em/tháng).

Phương thức đóng: HSSV đóng số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường mà HSSV đang theo học. Nhà trường có thể tổ chức thực hiện thu BHYT đối với HSSV các khối lớp theo phương thức 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng hoặc 15 tháng đối với học sinh lớp một (nhằm tạo điều kiện cho HSSV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn chia ra các đợt đóng tiền tham gia BHYT).

Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng

Đối với học sinh lớp 1: Trẻ đủ 72 tháng tuổi từ ngày 30/9/2020 về trước thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2020. Trẻ em đủ 72 tháng tuổi sau ngày 01/10/2020 thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề sau tháng sinh nhật. Riêng trẻ em đủ 72 tháng tuổi vào ngày đầu tháng gồm 01/10/2020, 01/11/2020, 01/12/2020 thẻ có giá trị từ 01/10/2020, 01/11/2020, 01/12/2020.

Đối với HSSV đã tham gia BHYT năm học 2019 - 2020 có hạn thẻ đến ngày 31/12/2020 thì hạn thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Riêng thẻ BHYT được cấp mới hoặc gia hạn hàng năm cho HSSV của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể: Đối với HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học (trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng, thì tham gia liên tục khi giá trị thẻ cũ hết hạn); đối với HSSV năm cuối của khóa học thì thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Một số lưu ý chung: Đối tượng HSSV đang học tại các sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT tại nhà trường để được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường; khi mức lương cơ sở có thay đổi thì mức tiền thu BHYT sẽ thay đổi tương ứng với tỷ lệ đóng như trên.

Đối với HSSV tham gia đóng tiền theo phương thức đóng nhiều đợt, nhà trường cần lập danh sách theo dõi riêng để khi thẻ BHYT gần hết hạn thì tiếp tục vận động HSSV tham gia liên tục với thẻ cũ (để thẻ BHYT không bị gián đoạn ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia liên tục 5 năm trở lên). Khuyến khích vận động phụ huynh, HSSV đăng ký tham gia đóng tiền mua thẻ BHYT giá trị 12 tháng đối với học sinh các khối, 15 tháng đối với học sinh lớp 1.

Còn đối với HSSV tham gia mới lần đầu hoặc tham gia không liên tục (có thời gian gián đoạn quá 03 tháng trong năm tài chính) thì thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền BHYT.

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/huong-dan-thuc-hien-thu-bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vien-nam-hoc-2020-2021/23127715