.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Đoàn trường ĐH Tiền Giang: Triển khai 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên

23-09-2020

Thực hiện Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG  của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên và chương trình hoạt động phong trào đoàn trường năm 2020, từ ngày 14 đến ngày 19/9/2020, Đoàn trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức triển khai đến toàn thể đoàn viên thanh niên đang học tập tại Trường nội dung của 04 bài học lý luận chính trị thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021.

Theo đó, 04 bài học lý luận chính trị được triển khai để đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu gồm: 

Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Dịp này, hơn gần 4.000 đoàn viên thanh niên của Trường đã được học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Ngoài ra, tuần sinh hoạt công dân đầu năm học là thời gian để sinh viên được nghiên cứu, học tập nhiều chuyên đề như: Các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết  số 29-NQ/TW; những điểm mới và kế hoạch tổ chức các phong trào Đoàn, Hội ở Trường ĐH Tiền Giang năm học 2020-2021; những nội dung liên quan đến công tác sinh viên ở trường ĐH Tiền Giang trong năm học mới 2020-2021; các quy định về nghiên cứu khoa học trong sinh viên và định hướng phát triển hợp tác quốc tế trong thời gian tới; đăng ký nội, ngoại trú trong phần mềm TGUIIS; tìm hiểu phương pháp học trực tuyến và học trực tuyến như thế nào cho hiệu quả. Bên cạnh đó, Trường ĐH Tiền Giang cũng đã mời ông Đoàn Hữu Đức - Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Tiền Giang tại TP. HCM đến chia sẻ cho các bạn sinh viên những kiến thức, kinh nghiệm quý giá về khởi nghiệp và khởi nghiệp trong sinh viên. Các bạn cũng được giới thiệu về chương trình liên kết đào tạo tiếng Nhật tại Trường ĐH Tiền Giang để có thể sang Nhật làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

 

LT

Đoàn thanh niên