.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch thi GDQP HK hè năm học 2019-2020 các lớp ĐH, CĐ

29-09-2020

LỊCH THI GDQP HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019 - 2020
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Ngày thi từ 03-10-2020 đến 04-10-2020
Địa điểm thi: Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (TCN), Cơ sở chính (CSC)

 

STT
(MĐ)
Mã HP Tên môn học Số TC SV/
P. Thi
P. Thi Thứ Ngày thi Giờ
thi
Đơn vị
tổ chức thi
Địa điểm thi
1 12923 Giáo dục Quốc phòng I B 3 24 B114-TCN 7  03-10-2020  7:30 TT KT&ĐBCLGD TCN
21 B120-TCN
39 B201-TCN
39 B203-TCN
39 B206-TCN
24 B210-TCN
24 B214-TCN
39 B303-TCN
39 B304-TCN
39 B306-TCN
25 B322-TCN
24 B402-TCN
39 B403-TCN
39 B404-TCN
24 B405-TCN
39 B406-TCN
39 B502-TCN
2 12923 Giáo dục Quốc phòng I B 3 23 B114-TCN 9:30 TT KT&ĐBCLGD TCN
19 B120-TCN
39 B201-TCN
39 B203-TCN
39 B206-TCN
23 B210-TCN
23 B214-TCN
39 B303-TCN
39 B304-TCN
39 B306-TCN
24 B322-TCN
23 B402-TCN
39 B403-TCN
39 B404-TCN
38 B406-TCN
38 B502-TCN
37 B504-TCN
3 12953N Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 37 B502-TCN 7  03-10-2020  13:30 TT KT&ĐBCLGD TCN
37 B504-TCN
22 B506-TCN
4 12943 Giáo dục Quốc phòng III B 3 154 Sân1-CSC CN  04-10-2020  7:30 BM GDTC-QP CSC
154 Sân2-CSC
154 Sân3-CSC
5 12943 Giáo dục Quốc phòng III B 3 145 Sân1-CSC 9:30 BM GDTC-QP CSC
145 Sân2-CSC
30 Sân3_CSC
145 Sân3-CSC

Ghi chú:

- Sinh viên xem lịch thi trên tài khoản cá nhân, VP Khoa, TT KT&ĐBCLGD và trên Website trường ĐH TG
- Sinh viên thắc mắc về lịch thi liên hệ tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục (B.313_TCN)
- Sinh viên mặc trang phục đúng quy định và mang thẻ sinh viên khi vào phòng thi.

- Phòng Hội đồng thi:

- Văn phòng các Khoa tổ chức thi
- F.201_CSC: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD tổ chức thi.