.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

Lịch thi GDQP HKI năm học 2020-2021 các lớp ĐH, CĐ

29-09-2020

LỊCH THI GDQP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Ngày thi từ 03-10-2020 đến 04-10-2020
Địa điểm thi: Cơ sở Thân Cửu Nghĩa (TCN), Cơ sở chính (CSC)

 

STT
(MĐ)
Mã HP Tên môn học Số TC SV/
P. Thi
P. Thi Thứ Ngày thi Giờ
thi
Đơn vị
tổ chức thi
Địa điểm thi
6 12932 Giáo dục quốc phòng II B 2 24 B114-TCN 7  03-10-2020  13:30 TT
KT&ĐBCLGD
TCN
15 B120-TCN
40 B201-TCN
40 B203-TCN
40 B206-TCN
24 B210-TCN
24 B214-TCN
40 B303-TCN
40 B304-TCN
40 B306-TCN
25 B322-TCN
24 B402-TCN
40 B403-TCN
40 B404-TCN
24 B405-TCN
40 B406-TCN
7 12932 Giáo dục quốc phòng II B 2 24 B114-TCN 15:30 TT
KT&ĐBCLGD
TCN
17 B120-TCN
40 B201-TCN
40 B203-TCN
40 B206-TCN
24 B210-TCN
24 B214-TCN
40 B303-TCN
40 B304-TCN
40 B306-TCN
25 B322-TCN
24 B402-TCN
40 B403-TCN
40 B404-TCN
24 B405-TCN
40 B406-TCN

Ghi chú:

- Sinh viên xem lịch thi trên tài khoản cá nhân, VP Khoa, TT KT&ĐBCLGD và trên Website trường ĐH TG
- Sinh viên thắc mắc về lịch thi liên hệ tại Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục (B.313_TCN)
- Sinh viên mặc trang phục đúng quy định và mang thẻ sinh viên khi vào phòng thi.
- Phòng Hội đồng thi: - Văn phòng các Khoa, TT KT&ĐBCLGD tổ chức thi