.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo chiêu sinh

13-10-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số:  29 /TB-NNTH                                     Tiền Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

     Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch khai giảng của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

     Nhằm đáp ứng nhu cầu Xã hội, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang tổng khai giảng các lớp:

 

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

TIẾNG ANH

(Luyện thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ theo Khung Năng lực Ngoại ngữ)

 

BẬC 1 – A1

12 tuần

850.000đ

BẬC 2 – A2

(dành cho học viên đã đạt trình độ bậc 1)

20 tuần

1.700.000đ

BẬC 3 – B1

(dành cho học viên đã đạt trình độ bậc 2)

12 tuần

3.900.000đ

TIẾNG ANH

LUYỆN KỸ NĂNG

NGHE - NÓI  / Sơ cấp – Bậc 1,2,3

8 tuần /bậc

1.600.000đ

NGỮ PHÁP - Sơ cấp – Bậc 1,2,3

8 tuần /bậc

1.500.000đ

NGỮ PHÁP - Trung cấp – Bậc 1,2

8 tuần /bậc

2.000.000đ

TIẾNG HÀN,

TIẾNG HOA,

TIẾNG PHÁP

SƠ CẤP BẬC 1,2,3

8 tuần /bậc

2.000.000đ

TRUNG CẤP BẬC 1,2,3

8 tuần /bậc

2.500.000đ

ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(chương trình mới - thi lấy Chứng chỉ sau khi kết khóa)

CƠ BẢN

5 tuần

1.000.000đ

NÂNG CAO

5 tuần

1.500.000đ


KHAI GIẢNG HẰNG TUẦN

Mọi chi tiết, liên hệ ghi danh tại Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Tiền Giang

ĐT: 02733 974 080                  EMAIL: ttthnn@tgu.edu.vn

  • Cơ sở chính: 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang.   

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Tài

TT Ngoại ngữ - Tin học