.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 07 (Từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020)

19-10-2020

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 07

(Từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI 19/10

Dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h30

Trường

Cao đẳng

Tiền Giang

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại viên chức.

- Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch CĐCS; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc trường.

13h 30 - 14h30

Phòng B14

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Dự họp về việc triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

- Ô. Lê Hữu Hải- Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Tín - TP Tài vụ;

- Bà Trang - TP CTSV.

14h30

Phòng họp số 1

Sở GD&ĐT

 

Triển khai Quyết định bàn giao tài sản cho các đơn vị trực thuộc quản lý và khai thác sử dụng.

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị trực thuộc.

- Ô. Lộc (P.QT-TB).

14h30

Phòng B14

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2019 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

- Tỉnh Đoàn Tiền Giang;

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- ĐD Lãnh đạo PCTSV;

- ĐD Lãnh đạo các khoa có    sinh viên;

- BCH Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường;

- BCH LCĐ khoa, BCH  LCH sinh viên;

- Bí thư các chi đoàn, Chi Hội trưởng các Chi hội sinh viên.

14h30

Giảng đường

CSC

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

BA

20/10

Dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h30

Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Họp Hội đồng xét thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Bình - CT. CĐCS;

- B. Hằng - PTP. TCHC;

- Ô. Tín - TP. TV;

- Ô. Châu - TK. KHXH&NV.

8h00 - 9h00

Phòng A104

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó hiệu trưởng;

- Ô. Bình, Bà Hằng (P.TCHC);

- Ô. Vượng - TK. KT-L;

- Ô. Trinh - PTK PTK Sư phạm.

9h00-9h30

Phòng A104

CSC

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp Ban soạn thảo, chỉnh sửa Quy định chế độ làm việc thống nhất nội dung theo đề nghị của đơn vị thẩm định.

- Thành viên Ban soạn thảo, chỉnh sửa theo Kế hoạch số 516/KH-ĐHTG, ngày 30/7/2020 của Trường Đại học Tiền Giang.

- Mời Ô. Cường, Bà Trang (P. TTPC).

9h30

Phòng B14

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Lễ trao học bổng “Đồng hành cùng sinh viên” đợt 1 năm học 2020 - 2021 và Trao quà tặng của Công ty TNHH Royalfoods Việt Nam cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- ĐD Lãnh đạo Công ty TNHH Royalfoods Việt Nam

- ĐD Lãnh đạo P.CTSV;

- ĐD Lãnh đạo các khoa;

- ĐD Lãnh đạo TT QHDN&TVTS

- 42 sinh viên nhận học bổng;

- Sinh viên được nhận quà tặng của Công ty TNHH Royalfoodl.

15h00

Giảng đường CSC

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

TƯ 21/10

Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

- Thành viên Ban Giám hiệu;

- Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc.

- Viên chức phụ trách NCKH của các Khoa.

- Các viên chức của các Đơn vị có quan tâm.

14h00

Phòng B14

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Tham dự họp Kỳ họp thứ X - Quốc hội khóa XIV nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Người LĐVN,…

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

14h00

Phòng họp số 1

(Phòng họp trực tuyến của Đoàn ĐBQH tỉnh)

 

NĂM

22/10

Tham dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ X - Quốc hội khóa XIV.

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

14h00

Phòng họp số 1

(Phòng họp trực tuyến của Đoàn ĐBQH tỉnh)

 

SÁU 23/10

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Chi ủy các Chi bộ 5, 9, 11.

- Ô. Cường, PBT Đảng ủy;

- Bà Nguyệt, UVBTV, CNUBKT ĐU

08h00

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Họp xét công nhận kết quả thi UDCNTT CB K26 và NC K11.

Thành phần theo Quyết định số 391/QĐ-ĐHTG

13h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp hội đồng Hủy phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bị hư hỏng năm 2019.

Thành viên Hội đồng theo QĐ số 162/QĐ - ĐHTG ngày 10/6/2020.

14h00-15h00

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết bổ nhiệm lại viên chức quản lý trưởng đơn vị trực thuộc.

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng TCHC.

15h00

Phòng A104

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng ủy

Tham dự Lễ khai mạc Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XIII - TG 2020

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

17h00

Trung tâm ĐT, Huấn luyện,…

P6, TP MT

 

BẢY

24/10

Tham dự Lễ bế mạc Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ XIII - TG 2020.

Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

11h30

Trung tâm

Hội nghị tỉnh TG

 

CN

25/10

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Chấm điểm vòng Bán kết cuộc thi “Sinh viên Khởi nghiệp sáng tạo năm 2020”; TP: Ô. Cường, GĐ TTQHDN&TVTS, Ô. Vượng, bà Thảo (K. Kinh tế - Luật), Ô. Vũ (TK KTCN), Bà Toàn (PTK SP), Bà Phượng (PTK NN & CNTP); TG: 13h30 ngày 19/10/2020 (thứ Hai); ĐĐ: B109.
  2. Gặp gỡ sinh viên khóa 20 có nhu cầu học Tiếng Nhật; TP: Sinh viên khoa Kinh tế, khoa Kỹ thuật Công nghiệp có nhu cầu học Tiếng Nhật; TG: 16h00 ngày 21/10/2020 (thứ Tư); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.
  3. Gặp gỡ sinh viên khóa 20 có nhu cầu học Tiếng Nhật; TP: Sinh viên khoa NN & CNTP, Xây dựng, CNTT, KHXH & NV, Sư phạm có nhu cầu học Tiếng Nhật; TG: 16h00 ngày 22/10/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Giảng đường Cơ sở chính.
  4. Họp Chi bộ 15; TP: Đảng viên Chi bộ 15; TG: 15h00 ngày 22/10/2020 (thứ Năm); ĐĐ: Phòng B14.
  5. Đoàn kiểm tra làm việc với Chi ủy Chi bộ 6; TP: Ô. Bình (TPTCHC), bà Nguyệt (UVBTV, CNUBKTĐU), Ô. Phương (PTP PT PQTTB), Ô. Tiến Dũng và Chi ủy Chi bộ 6; TG: 10h00 ngày 23/10/2020; ĐĐ: Phòng A105.
  6. Khoa KHXH&NV giao lưu với Khoa Văn học - Trường KHXH&NV TPHCM; TP: Ô. Châu (Trưởng Khoa), Ô. Chi (đại diện Bộ môn Ngữ văn), cùng đại diện sinh viên ĐH Văn học các khóa; TG: 08h00 ngày 19/10/2020; ĐĐ: Phòng B109.

 

 

* Ghi chú:

 

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.