.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 9/2019, kế hoạch công tác tháng 10/2020

25-11-2020

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9/2020

 

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày 68 tài liệu kỷ niệm Ngày Quốc khánh (02/9/1945) và Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945)

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/8 - 20/9/2020: Tổng số lượt đăng nhập: 915, tổng tài liệu download: 921, upload: 58 tài liệu

- Vận hành và sử dụng phần mềm Thư viện Kipos

- Làm đầu mối liên lạc giữa trường ĐHTG và Tổ chức MISF (Nhật Bản) trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học

- Xây dựng KH in và phát hành TLGD của GV cho SV theo yêu cầu dạy, học

- Đăng ký báo, tạp chí Q.4/2020: 25 tên

- Thực hiện hồ sơ thanh toán bổ sung tài liệu đợt 1, NH 2020-2021

- Tiếp nhận và biên mục tài liệu mới bổ sung

- Kiểm tra và thu hồi việc nợ sách của sinh viên xét tốt nghiệp theo KH

b) Thông tin - truyền thông

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 66 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của trường

c) Quản lý phần mềm

- Phối hợp TT KT&ĐBCLGD rà soát điểm phục vụ cho xét tốt nghiệp, xét học bổng.

- Phối hợp P. Tài vụ trong việc tham mưu BGH ký HĐ bảo trì với CUSC

- Phối hợp IDT kiểm tra và cài đặt server thư viện

- Phối hợp tiếp nhận hệ thống VnEdu.

- Triển khai chỉnh sửa, khắc phục sự cố trên website Trường

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Tham dự họp báo cáo tiến độ thực hiện tự đánh giá CSGD và 02 CTĐT: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin

- Họp Hội đồng Tuyển sinh năm 2020, đợt 2 theo KH

- Họp Ban Kiểm kê tài sản, CCDC 2020 theo KH

- Họp HĐ thanh lý tài liệu theo KH

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Đại diện BGĐ và VC tham gia báo cáo tuần SHCD khóa 20 và SH đầu năm học cho SV các khóa khác đang học

- VC đơn vị tham gia học chính trị NH 2020-2021

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 9/2020 và dự thảo kế hoạch Tháng 10/2020

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 9/2020

- Bình bầu thi đua tháng 9/2020

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 9/2020

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 10/2020

- Họp giao ban, họp khối tháng 10 và họp đơn vị theo KH

- Tiến hành nâng cấp website

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Làm đầu mối liên lạc giữa trường ĐHTG và Tổ chức MISF (Nhật Bản) trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy và học

- Tiếp tục thực hiện các văn bản thanh toán về việc bổ sung tài liệu đợt 1, NH 2020-2021 phục vụ dạy, học, nghiên cứu

- Triển khai và phối hợp với phòng QT-TB thực hiện kế hoạch tiếp nhận, sắp xếp và tổ chức hoạt động Thư viện Trường Đại học Tiền Giang tại cơ sở TCN

- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục tài liệu và phục vụ bạn đọc

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Ghi hình, biên tập tin và đăng tải hình ảnh, bài viết lên website về các hoạt động của nhà trường

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :