.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 11/2019, kế hoạch công tác tháng 12/2020

25-11-2020

PHẦN I
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 11/2020

 

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày 68 tên tài liệu kỷ niệm Ngày thành lập MT Tổ Quốc VN và Ngày Nhà giáo VN (20/11)

- Tình hình VC, HSSV sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/10 - 20/11/2020: Tổng số lượt đăng nhập: 940, tổng tài liệu download: 1.098, upload: 50 tài liệu

- Vận hành và sử dụng phần mềm Thư viện Kipos, biên mục sách mới và gắn chíp dữ liệu

- Làm đầu mối liên lạc giữa trường ĐHTG và Tổ chức MISF (Nhật Bản) trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy, học

- Tổng hợp DM tài liệu GD các khoa đề nghị của DA Thư viện mới

- Tiếp tục thực hiện hồ sơ thanh toán bổ sung vốn TLGD và TK phục vụ dạy, học, nghiên cứu NH 2020-2021

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp thư viện mới tại TCN

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị chức năng nhà trường trong việc tiếp nhận 47 tên / 231 quyển sách ngoại văn thuộc lĩnh vực KHKT do UB người Việt Nam ở nước ngoài TP. HCM trao tặng từ TS. Võ Tá Hân.

- Kiểm tra và thu hồi việc nợ sách của sinh viên xét tốt nghiệp theo KH

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm Ngày 20/11 theo KH

- Phối hợp với Thư viện tỉnh xây dựng Kế hoạch tọa đàm với chủ đề: “Đọc sách: Niềm vui và Thành công”

b) Thông tin - truyền thông

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

- Thực hiện 4 chương trình phát thanh

- Biên tập, kiểm duyệt và đăng tải 35 tin, bài lên website Trường

- Ghi hình, đưa tin về các hoạt động của trường

c) Quản lý phần mềm

- Phối hợp P.QLĐT và P.CTSV soạn thảo kê hoạch mở đăng ký và đăng ký cho học phần GDQP HK1 (2020-2021) => Thống nhất P.QLĐT sẽ thêm DSSV theo nhu cầu thực tế của sinh viên, không mở cho SV tự đăng ký.

- Tiếp nhận và hỗ trợ các đơn vị sử dụng vnEdu.

- Rà soát và hoàn thiện các chức năng liên quan, tham mưu tiến hành thu học phí qua mạng cho sinh viên các khoa khác (ngoài Kinh tế - Luật). Thống kê trên 80% lỗi hiện tại là do tài khoản thẻ ngân hàng của sinh viên chưa đáp ứng, đề xuất tư vấn lại cho phụ huynh học sinh.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Họp giao ban, họp khối và họp đơn vị theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công tác Tháng 11/2020 và dự thảo kế hoạch Tháng 12

/2020

- Ban Giám đốc tham dự HN cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý nhiệm kỳ 2021-2025

- Bàn giao Phòng mượn, CSC (P.C05) cùng 02 kệ sắt, 02 ổ khóa cho K.KTCN

- Đã nộp phí PH báo, tạp chí 2020 với tổng số là: 784,611đ cho P.TV theo phiếu thu số T0544

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 11/2020

- Bình bầu thi đua tháng 11/2020

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 11/2020

- Tiếp nhận và triển khai các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động do Công đoàn và ĐTN tổ chức.

d) Công tác khác:

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 12/2020

- Họp giao ban, họp khối tháng 12 và họp đơn vị theo KH

- Xây dựng portal hỗ trợ phụ huynh tra cứu kết quả học tập và thời khóa biểu của sinh viên; xây dựng trang học tập trực tuyến thay thế cho vnEdu, do qua quản lý đã phát hiện khá nhiều lỗi bất cập từ hệ thống vnEdu; kiến nghị BGH không tổ chức thi/kiểm tra trên vnEdu, chờ VNPT phát triển hệ thống mới

- Trưng bày tài liệu kỷ niệm Ngày quốc phòng toàn dân và Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12

- Làm đầu mối liên lạc giữa trường ĐHTG và Tổ chức MISF (Nhật Bản) trong việc triển khai thực hiện dự án tài trợ máy tính, trang thiết bị phục vụ dạy,  học và phối hợp phòng QT-TB nghiệm thu máy tính, trang thiết bị của Dự án

- Tiếp tục thực hiện các văn bản thanh toán về việc bổ sung tài liệu NH 2020-2021 phục vụ dạy, học, nghiên cứu

- Tiếp tục tổ chức, sắp xếp các phòng chức năng TV  tại cơ sở TCN

- Liên hệ TT Học Liệu, ĐH Trà Vinh để nhận hỗ trợ TL ngoại văn chuyên ngành từ nguồn TL của tổ chức Mạng lưới Giáo dục Việt Nam - Canada

- Hoàn tất tổng hợp DM tài liệu GD (ebook) do các khoa đề nghị của DA Thư viện mới

- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý tài liệu mới, tổ chức biên mục tài liệu và phục vụ bạn đọc

- Biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Ghi hình, biên tập tin và đăng tải hình ảnh, bài viết lên website về các hoạt động của nhà trường

TT Thông tin - Thư viện

Các tin khác :