.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Bộ Y tế kêu gọi thực hiện thông điệp “5K”

03-12-2020

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân cùng thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh bằng thông điệp “5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

http://baoquangnam.vn/infographic/infographic-bo-y-te-keu-goi-thuc-hien-thong-diep-5k-92590.html