.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021)

27-12-2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, TUẦN 17

(Từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

28/12

Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2020 từ ngày 28-29/12/2020

Ô. Võ Ngọc Hà - Hiệu trưởng

07h50

Phòng họp số 2

Trung tâm

Hội nghị tỉnh

 

Làm việc với Trung tâm KT & ĐBCLGD về việc chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng năm 2021

- Lãnh đạo Trung tâm KT&ĐBCLGD;

- Viên chức phụ trách công tác kiểm định CLGD.

08h00

Phòng B243

TCN

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp Đảng ủy: Kiểm điểm tập thể và cá nhân BCH Đảng bộ năm 2020.

- Uỷ viên BCH Đảng bộ.

 

13h30

Phòng B14

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

BA

29/12

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo động cơ đốt trong không trục khủy”

- Ô. Vũ, Ô. Hiệp, Ô. Huy, Ô. Lộc (K.KTCN);

- Ô. Phong P.QLKHCN&HTQT.

7h30 - 8h30

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Nghiên cứu chế tạo máy phát điện tuyến tính”

- Ô. Vũ, Ô. Hạnh, Ô. Quang Minh, Ô. Thi (K.KTCN);

- Bà Ngà CV P.QLKHCN&HTQT.

8h30 - 9h30

Phòng A105

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Bè”

- Ô. Sơn GV TT-TT-TV;

- Bà Đoan GV K.KHXH&NV;

- Bà Thảo CV P.CTSV;

- Bà Bích Tuyền GV K.KT-L;

- Bà NgàP.QLKHCN&HTQT.

09h30

Phòng A105

 

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, năng suất của một số giống dưa leo tự thụ trồng trong nhà màng”

- Ô. Tất, Ô. Vinh, Bà Mai Hạnh, Bà Ngọc(K. NN&CNTP);

- Ô. Phong - P.QLKHCN&HTQT.

13h30 - 14h30

Phòng A105

 

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp thống nhất ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/NĐ-CP

- Ô. Bình, Bà Hằng, Bà My (P. TCHC);

- Ô. Tín - TP Tài vụ;

- Ô. Phương - PTP PT QTTB.

14h30

Phòng B14

 

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Khảo sát đặc tính nông học và năng suất của một số giống xà lách thủy canh nhập nội”

- Bà Hạnh, Bà Trang, Ô. Vinh, Ô. Phúc (K.NN&CNTP);

- Ô. Phong P.QLKHCN&HTQT.

14h30 - 15h30

Phòng A105

 

 

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của một số giống dưa lưới trồng trong nhà màng”

- Bà Hạnh, Bà Trang, Ô. Phúc, Ô. Vinh (K.NN&CNTP);

- Ô. Phong P.QLKHCN&HTQT.

15h30

Phòng A105

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

30/12

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Nghiên cứu khả năng chế biến sản phẩm bột hòa tan từ mầm lúa non của giống lúa đặc sản Tiền Giang”

- Bà Loan, Bà Ngọc Phượng, Bà Thu Hồng, Ô. Hùng (K.NN&CNTP)

- Ô. Phong P.QLKHCN&HTQT

7h30 - 9h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Nghiên cứu quy trình sản xuất cơm ăn liền dạng đóng gói”

- Bà Loan, Bà Ngọc Phượng, Bà Minh, Bà Hạnh (K.NN&CNTP)

- Ô. Phong P.QLKHCN&HTQT.

9h00

Phòng A104

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Họp nhóm đề tài NCKH Cấp tỉnh

- Ô. Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng;

- Ô. Tín - TP TV

- Ô. Bình -  TP TCHC;

- Ô. Vượng - TK KT-L;

- Ô. Long GĐTT. KT&ĐBCLGD;

- Ô. Phong - KKTXD;

- Ô. Phong PQLKHCN&HTQT

13h30

Phòng A105

Ô. Võ Ngọc Hà

Hiệu trưởng

Dự họp Hội đồng thi tuyển công chức và thành viên các ban

- Ô. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng;

- Thành viên theo QĐ số 3590/QĐ-HĐTT ngày 04/12/2020 của Hội đồng thi tuyển CC năm 2020

14h30

CS TCN

 

NĂM

31/12

Gặp gỡ giảng viên có năng lực làm kinh tế

- Theo Thư mời.

08h00

Phòng A105

Ô. Nguyễn Viết Thịnh

Bí thư Đảng uỷ

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH “Nghiên cứu chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ quả dưa lưới phụ phẩm”

- Bà Ngọc Phượng, Bà Hằng, Bà Minh, Bà Thu Hồng(K. NN&CNTP);

- Ô. Phong P.QLKHCN&HTQT.

 

13h30 - 15h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH SV “Nhân giống cây lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata) bằng phương pháp giâm lá”

- Bà Mai Hạnh, Bà Trang, Bà Tuyết Phượng, Ô. Phúc (K.NN&CNTP).

- Bà Ngà P.QLKHCN&HTQT.

15h00 - 16h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Họp xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH SV “Nhân giống cây kim tiền (Zamioculcas zamiifolia) bằng biện pháp giâm lá”

- Bà Mai Hạnh, Bà Trang, Bà Tuyết Phượng, Ô. Phúc (K.NN&CNTP).

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

16h00

Phòng A104

 

Ô. Lê Hữu Hải

Phó Hiệu trưởng

Họp Tổ Quản lý          phần mềm.

-  Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị: TTTTTV, Phòng TV, Phòng QLĐT, P. CTSV.

- Viên chức phụ trách phần mềm: Phòng Tài vụ, P.CTSV, P. QLĐT.

- Tổ QLPM - TT TTTV.

13h30

Phòng B14

 

Ô. Lê Minh Tùng

Phó Hiệu trưởng

SÁU

01/01

VIÊN CHỨC VÀ SINH VIÊN NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021

Trực lãnh đạo: Ông Lê Minh Tùng - Phó Hiệu trưởng

Viên chức trực đảm bảo ANTT tại 2 cơ sở của trường theo kế hoạch phân công

BẢY

02/01

 

 

 

 

CN

03/01

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC-HC trước 14h00 ngày thứ Ba hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105); CS.TCN (B.243) đăng ký với P. TCHC trước 10h ngày thứ Nămbằng File mẫu lịch tuầnđể tiện việc bố trí và phục vụ./.