.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, trường ĐHTG

12-05-2021

Nghiên cứu khoa học là hoạt động giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học và tìm tòi, sáng tạo để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Nghiên cứu khoa học còn giúp cho sinh viên đào sâu kiến thức và nhớ lâu hơn cũng như rèn luyện các kỹ năng đọc tài liệu, tổng hợp, phân tích dữ liệu, viết bài, … Vì những lợi ích trên, Trường Đại học Tiền Giang đã tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ từ trường là 10 triệu đồng cho 01 đề tài, đồng thời sinh viên được cộng điểm trung bình chung toàn khóa học khi báo cáo thành công. Được biết, đây là điểm rất thuận lợi và ưu đãi của Trường là cao hơn so với các trường lớn khác.

Ngày 29/3/2021, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, trường ĐHTG tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học, tổng kết hoạt động từ 2015-2020 và định hướng đến 2025. Hội nghị thu hút hơn 100 bạn sinh viên với nhiều câu hỏi về chính sách và định hướng các đề tài mà sinh viên có thể thực hiện. Khoa NN&CNTP luôn đi đầu về số lượng và chất lượng nghiên cứu của sinh viên. Nhiều giải thưởng như giải nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc, giải Euréka, chứng minh năng lực nghiên cứu tốt của sinh viên cũng như sự nhiệt tình của giảng viên hướng dẫn.

Hình 1: sinh viên tham dự hội nghị

Hình 2: Giảng viên và sinh viên chụp hình sau hội nghị

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm