.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Tiền Giang: Kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02-07-2021

Sáng ngày 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Hội thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của pháp luật. Do đang trong giai đoạn thành phố Mỹ Tho thực hiện giãn cách xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tặng hoa chúc mừng cho Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trần Thi.

Dự phiên họp có bà Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Vĩnh,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XIV và khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang, đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX cho biết, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn. Kết quả, có 61 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh. Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tiền Giang được tổ chức để nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm TAND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận 61 đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 đủ tư cách làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh đã tiến hành thủ tục bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Bè đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp cũng đã bầu 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 17 Ủy viên UBND tỉnh và 31 Hội thẩm TAND tỉnh. 

Thay mặt UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu cảm ơn đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu. Ông khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao và gắn với thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kế thừa và Phát triển", UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra, giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân và tính chủ động sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh để cùng nhau hoàn thành trách nhiệm, xây dựng tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề nghị, để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, cùng với cả nước thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn những chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh theo quy định; nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, sớm ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, TAND, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ ba, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung cho Kỳ họp thứ hai dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2021, xây dựng các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét theo kế hoạch.

Thứ tư, đại biểu HĐND tỉnh với trách nhiệm của mình, tích cực chủ động, nghiên cứu và thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, có giải pháp thực hiện tốt chương trình hành động để báo cáo với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến cử tri. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, nhất là giám sát việc giải quyết các kiến nghị, ý kiến của cử tri. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, tại Kỳ họp lần thứ hai - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng và hơn 30 nghị quyết liên quan về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng... Trong đó, có nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của tỉnh.

http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tien-giang-ky-hop-thu-nhat-hoi-ong-nhan-dan-tinh-khoa-x-nhiem-ky-2021-2026/31777568