.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

Chia sẻ

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

03-11-2021

Cơ cấu tổ chức nhân sự Bộ môn:

Bộ môn bao gồm 01 Phó Trưởng Bộ môn quản lý bộ môn và 06 Giảng viên

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Hà Trọng Thảo

 

Phó Trưởng BM - Giảng viên

hatrongthao@tgu.edu.vn

0982133343

2

Trần Thanh Phong

Phó trưởng khoa - Giảng viên

ttphong@tgu.edu.vn

0918046658

3

Lâm Hoàng Tuyến

Giảng viên

lamhoangtuyen@tgu.edu.vn

0949302722

4

Nguyễn Thế Hùng

Giảng viên

nthung@tgu.edu.vn

0919271085

5

Bùi Thị Kim Ngân

Giảng viên

buithikimngan@tgu.edu.vn

0917400277

6

Trần Huỳnh Thị Hương Lan

Giảng viên

tranhuynhthihuonglan@tgu.edu.vn

0977262735

7

Nguyễn Võ Hữu Trí

Giảng viên

nguyenvohuuri@tgu.edu.vn

0943068173

 

Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, hầu hết đều tốt nghiệp đúng chuyên ngành. Hiện nay bộ môn có 07 Thạc sĩ (02 Thạc sĩ + GVC), bao gồm 05 GV Nam và 02 GV Nữ.

Đa dạng trong chuyên môn sâu của đội ngũ giảng viên là điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức giảng dạy. Với sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, đội ngũ giảng viên bộ môn đã truyền được đam mê và yêu thích thể thao cho sinh viên.

Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục Quốc phòng và Thể chất