Chia sẻ

Thông báo v/v viết bài tham luận hội thảo khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

06-05-2015

    Phòng QLKH&QHQT đã nhận được công văn số 150/SKH&CN-QLKH v/v viết bài tham luận hội thảo khoa học nhân ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Theo sự chỉ đạo của BGH thì phải có bài tham gia của Giảng viên Trường Đại học Tiền Giang. 

    Các quý Thầy/Cô có nhu cầu tham gia xin gửi bài viết về Sở Khoa học & Công nghệ Tiền Giang theo địa chỉ email: nguyenconguan@tiengiang.gov.vn hoặc:  uantgvn@gmail.com đồng thời gửi về email phòng QLKH&QHQT Trường Đại học Tiền Giang: pqlkhhtqt@tgu.edu.vn trước ngày 10/5/2015.

   Xin trân trọng kính chào.

Phòng QLKH&QHQT. 

Tải công văn số 150/SKH&CN-QLKH

Khoa Khoa học Tự nhiên