} ?>  .:Trường Đại học Tiền Giang:.
Chia sẻ

Đề tài NCKH

24-07-2015

Ngày 25/5/2015 Phòng QLKH&QHQT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Tổng hợp hạt Nano Ag@CoFe2O4 để ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học” của TS. Lê Minh Tùng (Trưởng Phòng QLKH&QHQT) làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm TS. Lê Hữu Hải- Chủ tịch Hội đồng; Ths. Mai Thị Kim Truyện - Thành viên Thư ký Hội đồng; Ths. Nguyễn Thị Phương Em – Phản biện 1; TS. Nguyễn Viết Thịnh – Phản biện 2; Ths. Trần Quang Chính – Thành viên. Kết quả nghiệm thu đề tài xếp loại : Tốt (93,25 điểm).

Trong thời đại ngày nay, công nghệ nano được xem là một trong những ngành khoa học hàng đầu trong cả nghiên cứu cơ bản lẫn nghiên cứu công nghệ cao và được phát triển trên toàn cầu. Đối tượng của công nghệ nano là những vật liệu có kích cỡ nanomét (10-9 m). Với kích thước nhỏ như vậy, vật liệu nano có những tính chất kì lạ, độc đáo mà những vật liệu khối không thể có được như độ bền cơ học, hoạt tính xúc tác cao, tính siêu thuận từ, các tính chất điện, quang nổi trội... Chính những tính chất độc đáo này mở ra những ứng dụng vô cùng to lớn trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ điện tử, viễn thông, năng lượng đến các vấn đề về sức khỏe, y tế, môi trường; từ công nghệ thám hiểm vũ trụ đến các vật liệu đơn giản nhất trong đời sống hàng ngày... Thành tựu khoa học của các công trình nghiên cứu vật liệu nano đang trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chính vì thế, hiện nay các nước trên thế giới đang bước vào một cuộc chạy đua sôi động về phát triển và ứng dụng công nghệ nano.

Hiện nay việc nghiên cứu tổng hợp các hạt nano từ ứng dụng trong y học đã và đang được các nhà khoa học quan tâm. Trong đó hạt nano Fe3O4 đã được nghiên cứu rất nhiều và đạt các kết quả hết sức khả quan. Để ứng dụng được trong y học trong đó cần có nhiều quá trình nữa. Trong đó, việc bọc phủ lên vật liệu nano từ như SiO2, Ag, polymer,...lên các hạt nano từ Fe3O4 đã được nghiên cứu và cho những kết quả tốt. Các kết quả đó bước đầu được đưa vào ứng dụng trong y học cũng đạt được những thành tựu nhất định. Bên cạnh vật liệu nano từ Fe3O4 thì vật liệu nano CoFe2O4 đặc biệt là hạt nano Ag@CoFe2O4 với những ưu điểm của nó cần được quan tâm nghiên cứu. Chính vì thế, đề tài này tiến hành nghiên cứu tổng hợp hạt nano Ag@CoFe2O4 với các tính chất của nó để ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học.

                                                                                                   Như Ngà – Phòng QLKH&QHQT.

 

 

Nội dung bài viết

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế