Chia sẻ

Lịch công tác tuần 01 năm học 2016-2017

07-09-2016

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2016-2017 (05/9/2016 - 11/9/2016)    
  Khoa Lý Luận Chính Trị     
                       
Thứ Buổi Nội dung Địa điểm Thành phần
 Thứ 2 (5/9/2016)   Sáng      
  Chiều 14g00: Họp Khoa VP Khoa CBVC khoa
 Thứ 3 (6/9/2016)  Sáng      
  Chiều      
 Thứ 4 (7/9/2016) Sáng      
  Chiều      
 Thứ 5 (8/9/2016) Sáng      
  Chiều      
 Thứ 6 (9/9/2016)  Sáng      
  Chiều      
 Thứ 7 (10/9/2016) Sáng      
  Chiều      
Chủ nhật (11/9/2016) Sáng      
  Chiều      

Khoa Lý luận chính trị