Chia sẻ

Nghiệm thu đề tài “Tìm hiểu tên gọi một số chợ ở tỉnh Tiền Giang”

30-09-2015

      Sáng ngày 2/4, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức buổi xét duyệt đề cương đề tài “Tìm hiểu tên gọi một số chợ ở tỉnh Tiền Giang” của tác giả Võ Văn Sơn (Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên).

Chợ Nổi Cái Bè là nơi trao đổi mua bán hàng hóa và là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của tỉnh Tiền Giang.

 

      Hội đồng nghiệm thu đề tài có quý thầy cô: TS Nguyễn Phúc Nghiệp - Phó trưởng khoa Lý luận Chính trị (Chủ tịch), ThS Lê Thị Kim Loan (thư ký), TS Võ Phúc Châu (Phản biện 1), TS Huỳnh Quán Chi (phản biện 2), ThS Lê Duy Trinh (thành viên), xét duyệt.

 

     Mục tiêu chính của đề tài: định nghĩa, phân loại, vai trò của chợ trong đời sống kinh tế, xã hội của người dân ở tỉnh Tiền Giang; Khảo sát đặc điểm điểm cấu tạo, ngôn ngữ cấu tạo và ý nghĩa định danh; Tìm hiểu nguồn gốc tên gọi một số chợ tiêu biểu ở tỉnh Tiền Giang.

 

    Theo ý kiến nhận xét của Hội đồng, đề tài là một dạng nghiên cứu mới có nhiều ý nghĩa về: ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội,...quá trình hình thành mảnh đất Tiền Giang nói riêng và Nam bộ nói chung. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của tác giả là một tài liệu kham khảo cho giảng viên và sinh viên các ngành: Du lịch, Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý....ở trường Đại học Tiền Giang.

 

     Kết quả 5/5 thành viên trong hội đồng đồng ý đề tài được thông qua (86 điểm) và yêu cầu tác giả chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp để bảo vệ ở cấp trường.


SONG AN