Chia sẻ

Danh sách đề tài sinh viên được nghiệm thu trong học kỳ I, năm học 2014-2015

30-09-2015

 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN ĐƯỢC NGHIỆM THU TRONG HK1,  NĂM HỌC 2014 - 2015

 

Stt

Chủng loại

Tên đề tài

 

Tên chủ nhiệm

 

Đơn vị

Ngày XD

Ngày NT

Kinh phí

Xếp loại

1

Đề tài SV

Xây dựng ứng dụng điều khiển đóng-ngắt thiết bị điện qua web trên board mạch Raspberry Pi

Nguyễn Qui Bình

Trần Thanh Tòng

SV khoa KTCN

13/11/2013

23/7/2014

4.000.000

Tốt (89đ)

2

Đề tài SV

Nghiên cứu quy trình chế biến trà xanh nha đam

Phương Thùy, Thanh Trúc, Nguyễn Quốc Trung

SV khoa KTNN&CNTP

18/7/2013

10/11/2014

4.000.000

Tốt (84 đ)

3

Đề tài SV

Nghiên cứu quy trình sản xuất sapoche sấy

Huỳnh lê, Nguyễn Văn Danh

SV khoa KTNN&CNTP

25/7/2013

03/10/2014

3.986.000

Khá (76đ)

4

Đề tài SV

Nghiên cứu quy trình tách chiết Anthocyamin từ khoai lang tím

Nguyễn Đức Ngọc, Trúc Linh, Lê Thị Ngọc Liên

SV khoa KTNN&CNTP

25/7/2013

24/9/2014

4.000.000

Đạt (68,4đ)

5

Đề tài SV

Nghiên cứu quy trình chế biến đu đủ sấy tẩm gia vị

Hồ Hữu Thịnh, nguyễn Thị Lời, Phạm Công Nhân

SV khoa KTNN&CNTP

18/7/2013

07/10/2014

3.990.000

Tốt (84đ)

6

Đề tài SV

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn tỷ lệ sống & tốc độ tăng trưởng cá rô đồng

Diệp Thanh Thiệt, Phạm Hoàng Dũ

SV khoa KTNN&CNTP

25/7/2013

24/9/2014

4.000.000

Khá (74,4đ)

7

Đề tài SV

Bước đầu chọn lọc chủng vi khuẩn acetic và khảo sát khả năng sinh acetic từ nguyên liệu dứa

Bùi Thị Trúc Mi, Lê Nguyễn Ngọc Tâm, Phạm Thị Kim Liếng

SV khoa KTNN&CNTP

19/7/2013

08/12/2014

4.000.000

Đạt (68đ)

8

Đề tài SV

Xây dựng hệ thống nhận dạng biển số xe máy cho bãi giữ xe ở Trường ĐHTG

Nguyễn Nhật Khang, Võ Thị thủy Tuyên

SV khoa CNTT

23/7/2014

23/12/2014

4.000.000

Tốt (86,3đ)

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

31.976.000đ

 

 

Danh sách đề tài có 08 Sinh viên: 04 Tốt, 02 Khá, 02 Đạt.