.:Trường Đại học Tiền Giang:. 
Chia sẻ

Phân bổ lực lượng TNV về công tác tại các huyện, thành thị trong Tỉnh

30-09-2015

 

BCĐ CHIẾN DỊCH TNTN - HÈ 2015                                                                        Tiền Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2015

            TỈNH TIỀN GIANG

                         * * *

DANH SÁCH

Đội hình TNTN cấp tỉnh về hoạt động tại địa phương

--------

Trên cơ sở danh sách, số lượng TNTN huy động được từ các trường Đại học, Cao đẳng các đơn vị ngành sẵn sàng tham gia chiến dịch TNTN -  Hè 2015 tỉnh Tiền Giang và nhu cầu đăng ký của các đơn vị, BCĐ chiến dịch cấp tỉnh phân bổ về các huyện, thành, thị như sau :

 

Đơn vị tiếp nhận

Nội dung công việc

Số lượng

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Địa bàn thực hiện

Cái Bè

Chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn…..

30

Nông nghiệp Nam bộ

06/7/2015

Đông Hòa Hiệp, Mỹ Lương, Tân Hưng

Xây dựng nhà Khăn quàng đỏ, nhà tình bạn (02 căn)

10

10

CĐ Nghề TG

Đại học Tiền Giang

06/7/2015

Mỹ Lương

 

Sữa chữa điện gia dụng

20

CĐ Nghề TG

06/7/2015

Thiện Trí, An Cư

Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí

20

Bệnh viện 120

27/6/2015

An Cư

Cai Lậy

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

20

Bệnh viện 120

Bệnh viện Đa khoa

06/6/2015

27/62015

Phú Cường

Ngũ Hiệp

.

Xây dựng nhà nhân ái

10

CĐ Nghề TG

06/7/2015

Hiệp Đức

Xây dựng nông thôn mới (Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn…)

50

Đại học Cần Thơ

15/7/2015

Hiệp Đức, Long Tiên, Phú Nhuận, Phú An

Sửa chữa điện gia dụng, cải tạo lưới điện nông thôn.

10

CĐ Nghề TG.

06/7/2015

 Long Trung, Tân Phong

Tân Phước

Phổ cập tin học

05

Đại học TG

 

Xã Hưng Thạnh

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

20

Bệnh viện Đa khoa

Cao đẳng Y tế

 

06/6/2015

 

11/7/2015

 

Tân Hòa Tây

 

Thạnh Mỹ

Châu Thành

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

20

Bệnh viện ĐK

08/8/2015

Tam Hiệp

Xây dựng, nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng

50

 ĐH Tp. Hồ Chí Minh

25/7/2015

Tân Lý Tây, Thân Cửu Nghĩa, Long An, Kim Sơn, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Hữu Đạo, Điềm Hy.

Gò Công Tây

Phổ cập tin học

10

Đại học Tiền Giang

06/7/2015

Bình Tân, Bình Nhì

Sửa chữa lưới điện

10

Đại học Tiền Giang

06/7/2015

Bình Nhì, Đồng Thạnh

Khám bệnh cho người nghèo

20

BV Đa khoa

CĐ Y Tế

17/5/2015

17/5/2015

Đồng Thạnh

Bình Nhì.

Gò Công Đông

Ôn tập, sinh hoạt hè, vận động ra lớp, phổ cập giáo dục mầm non.

50

Đại học TG

06/7/2015

Tân Thành, Kiểng Phước

Tân Đông, Tân Phước, TT Tân Hòa, Phước Trung, Tăng Hòa, Bình Nghị, Vàm Láng, Tân Tây.

Sửa chữa điện gia dụng

5

Đại học  TG

06/7/2015

Bình Ân

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí

20

Bệnh viện 120

18/7/2015

Kiểng Phước

Tân Phú Đông

Vận động phổ cập giáo dục

30

 

Đại học  TG

06/7/2015

Tân Thới, Tân Thạnh,  Tân Phú, Phú Thạnh, Phú Đông, Phú Tân.

Xây dựng nhà, cầu, đường giao thông nông thôn.

34

 

Đại học  TG

06/7/2015

Tân Thới, Tân Thạnh, Phú Đông, Phú Tân

Sửa chữa điện GĐCS, hộ nghèo.

10

 

Đại học  TG

06/7/2015

Tân Thới, Tân Phú

 

 

TX Cai lậy

Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí

20

Cao đẳng Y tế

Bệnh viện Đa khoa

13/6/2015

18/7/2015

Mỹ Hạnh Trung,

 Phường 3

Phổ cập tin học cho học sinh, cán bộ công chức viên chức

10

ĐH Tiền Giang

06/7/2015

Tân Bình, Tân Hội

Đội Hình tư vấn pháp luật - tổ chức phiên toà giả định.

20

ĐH. Tp Hồ Chí Minh

25/7/2015

 Nhị Quý, Tân Phú

Đội hình xây dựng

10

ĐH Tiền Giang

06/7/2015

Tân Phú

                                                                                               

 BCĐ CHIẾN DỊCH HÈ 2015