.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Cơ hội nghề nghiệp khối ngành kỹ thuật công nghiệp của Trường ĐH Tiền Giang

30-09-2015

Năm 2015, Khoa  Kỹ thuật Công nghiệp của Trường ĐH Tiền Giang đào tạo và tuyển sinh 04 ngành ở hệ Cao đẳng và 01 ngành ở hệ ĐH với tổng chỉ tiêu là 285 sinh viên.  Các ngành thuộc khối kỹ thuật công nghiệp do Trường ĐH Tiền Giang đào tạo, sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có nhiều cơ hội việc làm tại các các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các trường, viện nghiên cứu hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật…

1. Ngành Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí

         Thời gian học 4 năm theo hệ thống tín chỉ. Đào tạo kỹ sư cơ khí, có hiểu biết đúng đắn về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có kiến thức cơ sở về kỹ thuật điện – điện tử, cơ học, nhiệt, vật liệu,… Có khả năng thiết kế, chế tạo, lắp ráp các chi tiết máy, các hệ thống truyền động cơ khí. Vận hành, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghiệp.

Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các trường, viện nghiên cứu hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật… có liên quan đến công nghệ cơ khí với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

2. Ngành Cao đẳng  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian học 3 năm theo hệ thống tín chỉ. Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí có kiến thức về thiết kế, lập quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa bảo trì các chi tiết cơ khí. Có kỹ năng phân tích, đánh giá, thực hiện các công việc liên quan tới công nghệ kỹ thuật cơ khí phục vụ cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, người học có thể đảm nhận công việc ở các vị trí: Cán bộ kỹ thuật ở phòng kỹ thuật hoặc quản lý điều hành sản xuất tại các phân xưởng cơ khí trong các cơ sở sản xuất chế tạo, sửa chữa, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí; tham gia sản xuất ở các lĩnh vực công nghệ cao, khai thác phần mềm máy tính dùng cho ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí,...

3. Ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật ôtô

Thời gian học 3 năm theo hệ thống tín chỉ. Đào tạo cử nhân cao đẳng có kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở và chuyên môn theo chương trình khung của Bộ Giáo duc và Đào tạo; kỹ năng thực hành thành thạo; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học tập và nâng cao trình độ; nắm vững các vấn đề chuyên ngành kỹ thuật của ôtô, có kỹ năng tính toán thiết kế các hệ thống thuộc chuyên ngành đào tạo.

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ khả năng giải quyết các vấn đề cơ bản như: khai thác, bảo trì, sửa chữa, lắp ráp... đối với chuyên ngành ôtô và máy động lực; đảm nhiệm công tác kỹ thuật cho các doanh nghiệp khai thác vận tải ôtô, các trung tâm bảo trì ôtô, các nhà máy sửa chữa, chế tạo, lắp ráp, kinh doanh ôtô.

 

4. Ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử (Điện tự động, Điện tử tự động)

Thời gian học 3 năm theo hệ thống tín chỉ. Trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện, điện tử, có khả năng phân tích, ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu để đảm đương công việc của người kỹ thuật viên cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử có thể làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở chế tạo, sửa chữa, đào tạo và nghiên cứu. Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật điện, điện tử.

 

 

5. Ngành Cao đẳng Công nghệ May

Thời gian học 3 năm theo hệ thống tín chỉ. Đào tạo người học có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng cao với môi trường kinh tế - xã hội, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và năng lực phát triển, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm ở các vị trí: Tổ trưởng hoặc nhân viên kỹ thuật làm việc trong một khâu của dây chuyền sản xuất ở các công ty, xí nghiệp may (kỹ thuật trưởng, chuyền trưởng, cán bộ cân đối mặt hàng, nhân viên thống kê điều độ sản xuất, nhân viên may mẫu, nhân viên sơ đồ, KCS, tổ trưởng tổ sản xuất, …); Nhân viên các cơ sở đào tạo nghề may; Có khả năng làm chủ cơ sở sản xuất hàng may./.

 

 Khoa KTCN