.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Ngành công nghệ sinh học (hệ Cao đẳng)

30-09-2015

         Ngành Công nghệ Sinh học đào tạo Cử nhân cao đẳng Công nghệ sinh học. Chương trình trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành về sinh học phân tử, sinh lý động thực vật, vi sinh để ứng dụng trong kiểm nghiệm và sản xuất thực phẩm, bệnh thủy sản và nâng cao chất lượng nông sản.

 

            Kiến thức, kỹ năng:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học, người học có khả năng:

-  Trình bày được các kiến thức cơ bản về sinh hóa, sinh lý thực vật, vi sinh vật, cấu tạo và chức năng của tế bào thực vật;

- Áp dụng các kiến thức, kỹ thuật cơ bản, chuyên sâu của ngành như kỹ thuật di truyền, kỹ thuật thao tác trên gene, protein, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, kỹ thuật lên men vào các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản và môi trường;

- Vận hành tốt các thiết bị trong phòng thí nghiệm vi sinh, sinh hóa, nuôi cấy mô thực vật, sinh học phân tử, nuôi trồng nấm, các thiết bị trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học;

- Áp dụng các kiến thức toán học, tin học để thống kê, xử lý số liệu trong các thí nghiệm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng và các dữ liệu trên mạng trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

         - Tiếp tục theo học chương trình liên thông ngành Công nghệ sinh học.

  

Những môn học chuyên ngành:

- Các HP lý thuyết và thực hành về sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh ứng dụng, sinh lý thực vật;

- Các HP về ứng dụng kỹ thuật di truyền hiện đại vào đời sống;

- Các HP về xử lý môi trường, chế biến và kiểm nghiệm thực phẩm;

- Các HP bổ trợ cung cấp kiến thức về quản trị sản xuất và sản xuất nông nghiệp sạch;

- Cuối khóa SV đi thực tập tốt nghiệp hoặc thực hiện khóa luận tốt nghiệp để nâng cao kỹ năng thực hành và phân tích số liệu của sinh viên.

 

 

Vị trí việc làm mà người học có thể làm sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên làm việc trong một khâu của dây chuyền sản xuất ở công ty, nhà máy chế biến thực phẩm; công ty giống cây trồng, vật nuôi; công ty nuôi trồng thủy sản; nhà máy chế biến phân hữu cơ;

- Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, phòng kiểm nghiệm môi trường, các cơ quan kiểm định;

- Nhân viên thực hiện các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học. 

 K. KTNN&CNTP