Tag

Chia sẻ

Cơ cấu tổ chức Bộ môn Phương pháp NCKH

11-07-2016

1. PGS.TS Võ Ngọc Hà - Hiệu Trưởng; Giảng viên chính.

2. TS. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu Trưởng;

3. NCS. Nguyễn Quang Khải - Phó Hiệu Trưởng.

4. TS. Lê Minh Tùng - Trưởng Phòng QLKHCN&HTQT; Giảng viên chính.

5. TS. Nguyễn Phúc Nghiệp - Trưởng Khoa KHXH&NV.

6. TS. Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng khoa KTCN.

7. Ths. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng CTSV.

8. Ths. Nguyễn Vĩ Nhân - Phó Trưởng phòng GDTX.

9. NCS. Ngô Thị Thanh - Phó Trưởng phòng QLKHCN&HTQT.

10. Ths. Trần Quốc Cường - Trưởng BM Điện - Điện tử.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp