Chia sẻ

Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động Đào tạo ở Trường Đại học Tiền Giang.

23-10-2015

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong quản lý, hoạt động Đào tạo; được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng và đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Tổ Quản lý mạng và Website đã không ngừng ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động đào tạo bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

I. THỰC TRẠNG

Hiện nay nhà trường có số lượng cán bộ viên chức, sinh viên khá đông và các cơ sở đào tạo không tập trung nên gặp khó khăn trong việc quản lý và khai thác ứng dụng và hạ tầng CNTT. Hơn nữa việc quản lý đảm bảo an toàn và kiểm soát thông tin truy cập của cán bộ viên chức, sinh viên trong nhà trường là một vấn đề quan tâm trong xu thế phát triển hiện nay. Do vậy dựa vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm qua Tổ Quản Quản lý mạng và Website đã triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT vào trong quản lý và hoạt động đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhà trường.

II. GIẢI PHÁP

Nhằm khắc phục tình trạng trên, trong thời gian qua Tổ Quản lý mạng và Website đã triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của nhà trường, một trong những giải pháp đó là:

1. Ứng dụng hệ thống thư điện tử, văn phòng điện tử phục vụ Quản lý và Đào tạo

          Thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, tạo điều kiên cho cán bộ viên chức sử dụng thư điện tử, văn phòng điện tử trong việc quản lý điều hành trao đổi thông tin kịp thời và hiệu quả, giảm chi phí văn phòng phẩm từng bước tin học hóa văn bản hành chính.

          2. Triển khai hệ thống truy cập wifi và camera giám sát trên nền tảng công nghệ mới điện toán đám mây

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong việc quản lý hệ thống truy cập wifi, camera cho phép người quản lý giám sát và theo dõi hình ảnh rõ nét thời gian thực tại bất cứ nơi nào qua môi trường mạng internet tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sử dụng của nhà trường.

3. Tăng cường bảo mật an ninh hệ thống mạng và an toàn dữ liệu

         Nhằm đảm bảo nhu cầu truy cập, trao đổi thông tin an toàn cho Cán bộ viên chức sinh viên trong nhà trường Tổ đã xây dựng, ứng dụng chính sách bảo mật lọc dữ liệu truy cập trong môi trường mạng internet.

         Có kế hoạch theo dõi kiểm tra sao lưu phần mềm quản lý đào tạo, đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu của sinh viên.          

4. Bảo đảm hệ thống thông tin hoạt động ổn định xuyên suốt

Để đáp ứng nhu cầu truy cập trao đổi thông tin trong nhà trường, đảm bảo việc ghi danh, đăng ký học phần qua mạng internet được ổn định thông suốt 24/24 Tổ nâng cấp, ứng dụng cân bằng tải đường truyền (phối hợp VNPT và Viettel) đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà trường.    

III. Kết luận:      

Việc ứng dụng các giải pháp trên vào tình hình thực tế của nhà trường trong năm qua đã đạt hiệu quả ứng dụng cao và tiết kiệm được chi phí đầu tư hạ tầng tuy nhiên Tổ cũng đề xuất Lãnh đạo Phòng, Ban Giám hiệu duyệt kinh phí đầu tư CNTT hằng năm nhằm nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT của nhà trường phù hợp với xu thế phát triển đáp ứng nhu cầu cho việc quản lý hoạt động đào tạo của nhà trường./.

    

Phòng Quản trị thiết bị