Chia sẻ

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018 (công văn số 5901/ BGDĐT- KHTC ngày 17/10/2014)

28-12-2017

Thực hiện nội dung Công văn số 5901/BGDĐT- KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ GD & ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học, Trường Đại học Tiền Giang báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018 các nội dung cụ thể như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục:  Các Biểu mẫu 20 đính kèm.

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

2

KẾ TOÁN

3

QUẢN TRỊ KINH DOANH

4

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

5

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

6

VĂN HỌC

7

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8

HỆ THỐNG THÔNG TIN

9

CÔNG NGHỆ SINH HỌC

10

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

11

KHOA HỌC CÂY TRỒNG

12

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

13

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

14

ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

15

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

16

TOÁN ỨNG DỤNG

 

CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

2

KẾ TOÁN

3

QUẢN TRỊ KINH DOANH

4

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

5

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

6

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH&LỮ HÀNH

7

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

8

CÔNG NGHỆ MAY

9

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

10

SƯ PHẠM ÂM NHẠC

11

SƯ PHẠM MẦM NON

12

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

13

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

14

SƯ PHẠM TIẾNG ANH

15

TIẾNG ANH

16

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

17

SƯ PHẠM MỸ THUẬT

18

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

19

SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP-CÔNG NGHIỆP

20

SƯ PHẠM SỬ-ĐỊA

21

SƯ PHẠM SINH HÓA

22

DỊCH VỤ THÚ Y

 

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 21 đính kèm.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Công khai thông tin về cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22 đính kèm.

b) Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Biểu mẫu 23 đính kèm

3. Công khai tài chính:  Biểu mẫu 24 đính kèm.

4. Một số thông tin công khai của Trường:  Biểu Tổng hợp đính kèm.