Chia sẻ

Lịch thi các lớp ĐH, CĐ, TCCN VLVH khóa 13, 14; lớp CBQL GD K26

16-11-2015

 

LỊCH THI

CÁC LỚP ĐH, CĐ VLVH KHÓA 13, 14; LỚP CBQL GD K26; TC VLVH K13, 14

Ngày 18/11/2015 đến 19/12/2015

Địa điểm thi: Cơ sở chính - Trường Đại học Tiền Giang

Thứ

Ngày

Giờ

Lớp SV

Mã HP

STC

Tên học phần

SL SV

SL SV/
phòng thi

Phòng thi

Đơn vị tổ chức thi

Ghi chú

4

18/11/2015

13g30

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TBT711

3

Giáo dục Chính trị 2

39

39

H31

TT KT & ĐBCLGD

 

4

25/11/2015

13g30

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL343

3

Luật Hành chính Việt Nam

91

31

H31

 

30

H32

 

30

H33

 

6

27/11/2015

7g30

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL346

4

Luật Hình sự

89

29

H34

 

30

H35

 

30

H36

 

7

28/11/2015

7g30

CBQL MẦM NON K26

 

 

Học phần 3

85

29

K21

 

 

 

28

K22

 

 

 

28

K23

 

CBQL TIỂU HỌC K26

 

 

52

30

K24

 

 

 

30

K31

 

CBQL THCS K26

 

 

37

K32

 

 

 

29

K33

 

CN

29/11/2015

7g30

ĐH VLH KẾ TOÁN 13

68022

2

Phân tích HĐKD

16

16

H31

 

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL342

3

Luật hiến pháp

4

4

Lần 2

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL338

2

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

10

10

ĐH VLVH CNTT 13

32313

3

Các hệ quản trị CSDL

26

26

H32

 

13g30

ĐH VLH KẾ TOÁN 13

69102

2

Tài chính doanh nghiệp 1

11

20

H32

 

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL344

4

Luật dân sự

4

Lần 2

TC VLVH PHÁP LUẬT 14

TPL302

5

Lý luận chung nhà nước và pháp luật

5

ĐH VLVH CNTT 14

08083

3

Toán cao cấp A2

22

22

H31

 

7

5/12/2015

13g30

ĐH VLVH GDTH 13

00352

2

Đạo đức và PPGD đạo đức ở tiểu học

57

29

H31

 

28

H32

 

CN

13/12/2015

13g30

ĐH VLVH GDTH 13

18242

2

Phát huy tính tích cực của học sinh qua môn Tiếng Việt

69

35

H31

TT KT & ĐBCLGD

 

34

H32

 

ĐH VLH KẾ TOÁN 13

68133

3

Kế toán chi phí

20

20

H33

 

15g30

ĐH VLVH KẾ TOÁN 13

68103

3

Kế toán tài chính 3

13

13

H34

 

ĐH VLVH GDTH 14

08852

2

PPDH Toán ở TH 1

13

13

 

7

19/12/2015

13g30

TC VLVH SPMN 13

TMN913

4

Văn học & PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

59

30

H31

 

29

H32

 

Ghi chú: Phòng Hội đồng thi F.201

Sinh viên theo dõi lịch thi được thông báo tại:  Khoa,  bảng thông báo tầng trệt khu F của TTKT&ĐBCLGD và trên Website www.tgu.edu.vn

TM. HỘI ĐỒNG THI KTHP

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(đã ký)            

PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

Lê Hữu Hải