Tag

Chia sẻ

Danh sách các bộ môn trực thuộc khoa

14-01-2016

I. BM TIẾNG ANH CHUYÊN

TT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1. 

Hà Danh Hùng

Giảng viên, Phó trưởng Khoa

2. 

Bùi Thị Nhật Tuyền

Trưởng BM Tiếng Anh chuyên

3. 

Nguyễn Phan Hạ Anh

Giảng viên

4. 

Nguyễn Thị Út Vi

Phó BM Tiếng Anh chuyên, Tổ phó CĐ
Chủ tịch Hội CCB

5. 

Lê Thị Diệu Nga

Giảng viên

6. 

Trương Quang Dũng

Giảng viên

7. 

Bùi Phan Thu Nguyệt

Giảng viên

8. 

Lê Thanh Vân

Giảng viên

9. 

Hồ Ánh Xuân

Giảng viên

10. 

Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

11. 

Phùng Thụy Nguyệt Quế

Giảng viên

 

II. BM NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

TT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1. 

Nguyễn Trung Ngôn

Giáo viên, Trưởng BM Ngoại ngữ không chuyên

2. 

Võ Thị Minh Duệ

Giảng viên

3. 

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

4. 

Đoàn Thị Thúy Hằng

Giảng viên

5. 

Huỳnh Văn Hữu

Phó Trưởng BM Ngoại ngữ không chuyên, Giáo viên, Tổ trưởng CĐ

6. 

Huỳnh Thị Thanh Nguyên

Giảng viên

7. 

Nguyễn Kim Thảo

Giảng viên

8. 

Huỳnh Thị Thanh Trúc

Giảng viên

9. 

Nguyễn Thanh Xuân

Giảng viên

10. 

Lê Thị Mỹ Xuyên

Giảng viên

11. 

Lê Thị Đài Trang

Giảng viên

12. 

Nguyễn Thi Mỹ Hạnh

Giảng viên

13. 

Trần Thị Nhật Thanh

Giảng viên

14. 

Võ Thị Bảo Trân

Giảng viên

15. 

Nguyễn Thị Thu Trang

Giảng viên Tiếng Pháp

16. 

Phạm Thị Thanh Nhàn

Giảng viên Tiếng Hàn

17. 

Lương Nguyễn Thụy Linh

Giảng viên

18. 

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Giảng viên

 

III. BM VĂN HÓA-DU LỊCH

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1. 

Hồ Đoàn Thùy Mỹ Châu

Giảng viên

2. 

Võ Thị Ngọc Giàu

Giảng viên

3. 

Nguyễn Thị Ngọc Thắm

Giảng viên

4. 

Phan Thị Khánh Đoan

Giảng viên

5. 

Lê Minh Thiên

Giảng viên

6. 

Phùng Quang Thái

Giảng dạy, Giáo vụ

 

IV. BM NGỮ VĂN

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1. 

Võ Phúc Châu

Phó Trưởng Khoa

2. 

Võ Phước Lộc

Giảng viên

3. 

Huỳnh Quán Chi

Giảng viên

4. 

Trương Hoàng Vinh

Giảng viên

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn