Tag

Chia sẻ

THỜI KHÓA BIỂU HK2 (ĐỢT 1), NH 2015-2016

18-08-2016

LỊCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH:
 
LỊCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC BỘ MÔN NGỮ VĂN:
- LỚP ĐH VĂN HỌC 14:
 
- LỚP ĐH VĂN HỌC 15:
 
LỊCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN THUỘC BỘ MÔN VĂN HÓA-DU LỊCH:

ew?usp=sharing

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn