Chia sẻ

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 13 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

21-01-2016

Ngày 15/01/2016, Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 13 và thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có: đồng chí Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Võ Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường; đồng chí Phan Văn Nhẫn - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Hiệu trưởng nhà trường, BTV Công đoàn, BTV Đoàn thanh niên, BTK Hội sinh viên và 243 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày, quán triệt những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nội dung tập trung vào việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quang Khải đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc: Thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) theo quy định của pháp luật về ký kết, tham gia các điều ước quốc tế; tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.

Từ thành công tốt đẹp của Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng chắc chắn và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới, những thành quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

VĨNH SƠN

Đảng ủy