.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 25

19-02-2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 27

           (Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016)

 

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI

22/02

Họp triển khai Kế hoạch phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức Tư vấn tuyển sinh năm 2016.

- Ô. Nguyễn Quang Khải (P.HT);

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Thành viên (Theo Thư mời).

08h 00: B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng tự đánh giá.

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHTG ngày 27/11/2015.

13h 30: B.14

BA 23/02

Họp Ban Giám hiệu.

- Ban Giám hiệu;

- Bà Phương Em (TP.TCHC).

07h30 - 09h30 A.104

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

UV BTV Đảng ủy.

09h 30: A.104

Họp Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng.

-Ông Lê Hữu Hải (P.HT-CTCĐ);

- Ô.Nguyễn Quang Khải (P.HT);

- Bà Phương Em, Ô. Chung, Bà Mai (P.TCHC), Ô.Thông (TP.TTPC), Ô.Cường (BT.ĐTN), Ô.Tùng (TP.QLKHCN&HTQT).

13h 30: A.104

24/02

Xét duyệt đề cương NCKH GV “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của khoáng vật Montmorillonite đến sức chịu tải của nền đất yếu gia cố cột đất trộn xi măng bằng mô hình trong phòng thí nghiệm”

- Ô. Long, Ô. Bình, Ô. Thắng (K.KTXD), Ô. Đạt (BQLDA);

- Ô. Tú (P.QLKHCN& HTQT).

07h30 - 09h30 A.104

Ô. Võ Ngọc Hà

Xét duyệt đề cương NCKH GV “Thiết kế hệ thống quản lý từ xa các máy chiếu projector trong một dãy phòng học”.

- Ô. Vũ, Ô. Thanh (K.KTCN), Ô. Nối (K.CNTT), Ô.  Viên (P.QTTB);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

09h 30: A.104

Xét duyệt đề cương NCKH của GV “Xây dựng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh tại Trường ĐHTG”.

- Ô. Bình (PGĐ TT.KT& ĐBCLGD),   Ô.Cường (GĐ TT QHDN&TVTS), Ô. Long (QTK.CNTT), Ô.Thi (P.QTTB);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

07h30 - 09h30 A.105

Ô. Lê Hữu Hải

Xét duyệt đề cương NCKH của GV “Nghiên cứu chế biến sản phẩm thanh long ruột đỏ sấy dẻo”.

- Bà Thanh, Bà Ngọc Phượng, Ô. Tặng, Ô. Hùng (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

09h 30: A.105

Xét duyệt đề cương NCKH GV “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống ểnh ương Kaloula pulchra tại trại thực nghiệm”.

- Ô. Nhân (PTP.GDTX), Ô. Tráng, Ô. Mướp, Ô. Hiếu (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

13h30 - 15h30 A.105

Xét duyệt đề cương NCKH GV “Khảo sát sự ảnh hưởng của mật độ ương, loại thức ăn đến tỷ lệ sống, sự tăng trưởng và màu sắc của cá bảy màu Thái”.

- Ô. Phong, Ô. Huy, Bà Châu (K.NN&CNTP); Ô.Vĩ

Nhân ((PTP.GDTX);

Bà Truyện (P.QLKHCN& HTQT).

15h 30: A.105

Làm việc với cơ sở in về việc ngưng in tài liệu giảng dạy.

- Bà Xuyến, Ô. Đăng, Bà Phượng (TT.TTTV);

- Ô. Tín (TP.TV).

08h 00: B.14

Ô. Nguyễn Quang Khải

Xét duyệt đề cương NCKH của SV: “Xây dựng hệ thống tư liệu và thư mục về văn hóa biển đảo Việt Nam”.

- Ô. Nghiệp, Ô. Lộc, Ô. Chi (K.KHXH&NV), Bà Son (K.LLCT);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

13h30 - 15h30 A.104

Xét duyệt đề cương NCKH SV “Nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang”.

- Ô. Bình (TP.CTSV), Bà Nguyệt, Bà Khuyến, Bà Băng Tuyền (K.KTL);

- Bà Ngà (P.QLKHCN& HTQT).

15h 30: A.104

NĂM

25/02

Thẩm định tài liệu giảng dạy “Địa chất công trình”.

- Ô. Phong, Ô. Vinh, Ô. Thắng, Ô. Bình (K.KTXD);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

07h 30: A.104

Ô. Võ Ngọc Hà

Dự họp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

13h 30: HT BV ĐKTT

 

Xét duyệt đề cương NCKH GV “Khảo sát tác nhân và đề ra biện pháp phòng bệnh da rắn trên cá lóc nuôi ở ĐBSCL”.

- Bà Nhung (K.KHTN); Ô. Hiếu, Ô. Huy, Bà Châu (K.NN&CNTP);

- Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT).

13h30 - 15h30 A.104

Ô. Lê Hữu Hải

Xét duyệt đề cương NCKH của GV “Phân lập và tuyển chọn một số vi khuẩn protease”.

- Bà Nhung (K.KHTN), Bà Thanh, Ô. Nhân, Ô. Hiếu, (K.NN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

15h 30: A.104

Làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng.

VC Ban QLDAXD.

15h 00:

Thân Cửu Nghĩa

Ô. Võ Ngọc Hà

Họp Chi hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục Trường ĐHTG.

Toàn thể hội viên của Chi hội Khoa học TL&GD.

15h 00: B.14

Ô. Nguyễn Quang Khải

SÁU 26/02

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

- Thành viên theo Quyết định số 41/QĐ-ĐHTG, ngày 13/01/2016.

- Theo Thư mời.

08h 00: B.14

Ô. Lê Hữu Hải

Họp BCH Đảng bộ.

UV BCH Đảng bộ.

13h 30: B.14

Ô. Võ Ngọc Hà

BẢY

27/02

Tham quan mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Giảng viên và sinh viên ngành Khoa học cây trồng (K.NN&CNTP).

06h 30: huyện Cai Lậy

Ô. Lê Hữu Hải

* THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Xét duyệt đề cương NCKH của SV “Xác định các chỉ tiêu cơ bản của nước thải và phân lập dòng vi sinh vật có khả năng phân hủy hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước”. TP: Ô. Nhân, Ô. Mạnh, Bà  Duyên, Bà Tâm (K.NN&CNTP);  Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT); TG: 07h 30, ngày 25/02/2016; ĐĐ: A.105; Chủ trì  Ô. Nguyễn Viết Thịnh (TP.QLĐT).
  2. Xét duyệt đề cương NCKH của SV: “Xây dựng phần mềm quản lý điểm danh sinh viên của Trường Đại học Tiền Giang dựa trên máy chấm công WiseEye 9039 trên nền Web”. TP: Ô. H Long, Bà Trang (A); Bà T Trang (K.CNTT), Ô. Đạt (P.QTTB); Ô. Tú (P.QLKHCN&HTQT); TG: 13h 30, ngày 26/02/2016; ĐĐ: A.105; Chủ trì: Ô.Nguyễn Ngọc Long (QTK.CNTT).

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TC - HC (Cô Hồng Duyên) trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CT-XH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TC- HC (Ô. Huỳnh Thanh Phương - Chuyên viên phòng TCHC) trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.