Chia sẻ

Giới thiệu Bộ môn Toán trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên

18-09-2018

Bộ môn Toán trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 896/QĐ-ĐHTG do Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký ngày 23 tháng 12 năm 2015. Danh sách các thành viên trong Bộ môn như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Trần Hồng Mơ

Phó Trưởng khoa,
Trưởng Bộ môn

2

NCS. Đặng Hải Long

Phó Trưởng Bộ môn

3

NCS. Võ Thị Trúc Giang

Phó Trưởng khoa

4

Ths. Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

5

Ths. Lê Trùng Dương

Giảng viên

6

Ths. Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

7

Ths. Võ Duy Minh

Giảng viên

8

Ths. Hồ Công Xuân Vũ Ý

Giảng viên

9

Ths. Phạm Thị Thảo Uyên

Giảng viên

10

Ths. Nguyễn Thanh Nhã

Giảng viên

Khoa Khoa học Tự nhiên