Chia sẻ

Giới thiệu Bộ môn Toán trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên

15-09-2016

Bộ môn Toán trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 896/QĐ-ĐHTG do Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký ngày 23 tháng 12 năm 2015. Danh sách các thành viên trong Bộ môn như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Trần Hồng Mơ

Phó Trưởng khoa,
Trưởng Bộ môn

2

Ths. Đặng Hải Long

Phó Trưởng Bộ môn

3

NCS. Võ Thị Trúc Giang

Trưởng khoa

4

Ths.GVC. Huỳnh Huy Việt

Giảng viên chính

5

Ths.GVC. Lê Thị Kiều Nga

Giảng viên chính

6

Ths. Trần Thị Tuyết Lan

Giảng viên

7

Ths. Lê Trùng Dương

Giảng viên

8

Ths. Nguyễn Minh Châu

Giảng viên

9

Ths. Võ Duy Minh

Giảng viên

10

Ths. Hồ Công Xuân Vũ Ý

Giảng viên

11

Ths. Phạm Thị Thảo Uyên

Giảng viên

12

Ths. Nguyễn Thanh Nhã

Giảng viên

 

Khoa Khoa học Tự nhiên