Chia sẻ

Giới thiệu Bộ môn Lý-Hóa-Sinh trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên

15-09-2016

Bộ môn Lý-Hóa-Sinh trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 895/QĐ-ĐHTG do Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký ngày 23 tháng 12 năm 2015. Danh sách các thành viên trong Bộ môn như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ths. Đặng Thị Cẩm Nhung

Trưởng Bộ môn

2

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Phó Trưởng Bộ môn

3

Ths. Nguyễn Thị Kim Thư

Phó Trưởng Bộ môn

4

TS. Phạm Thị Nhật Trinh

Phó Trưởng khoa

5

Ths. Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Chuyên viên QLPTN Lý

6

CN. Trần Văn Quốc

Chuyên viên QLPTN Lý

7

Ths. Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên QLPTN Hóa

8

CN. Nguyễn Thị Trần Dung

Chuyên viên QLPTN Hóa

9

Ths. Phan Minh Trực

Chuyên viên QLPTN Sinh

10

Ths. Lê Ngọc Trân

Chuyên viên QLPTN Sinh

Khoa Khoa học Tự nhiên