Chia sẻ

Giới thiệu Bộ môn Lý-Hóa-Sinh trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên

30-10-2017

Bộ môn Lý-Hóa-Sinh trực thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 895/QĐ-ĐHTG do Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký ngày 23 tháng 12 năm 2015. Danh sách các thành viên trong Bộ môn như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ths. Đặng Thị Cẩm Nhung

Trưởng Bộ môn

2

Ths. Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Phó Trưởng Bộ môn

3

Ths. Nguyễn Thị Kim Thư

Phó Trưởng Bộ môn

4

TS. Phạm Thị Nhật Trinh

Phó Trưởng khoa

5

Ths. Nguyễn Thị Phương Em

Giảng viên

6

Ths. Nguyễn Đoàn Thanh Vinh

Chuyên viên QLPTN Lý

7

CN. Trần Văn Quốc

Chuyên viên QLPTN Lý

8

Ths. Nguyễn Quốc Cường

Chuyên viên QLPTN Hóa

9

CN. Nguyễn Thị Trần Dung

Chuyên viên QLPTN Hóa

10

Ths. Phan Minh Trực

Chuyên viên QLPTN Sinh

11

Ths. Lê Ngọc Trân

Chuyên viên QLPTN Sinh

Khoa Khoa học Tự nhiên