Chia sẻ

Thông tin tuyển sinh năm 2016 - Khoa Kỹ thuật Công nghiệp

31-03-2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

     Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Tiền Giang năm 2016, Khoa Kỹ thuật Công nghiệp hiện nay đào đạo các ngành như: ĐH CNKT Cơ khí; ĐH CNKT điều khiển và tự động hóa; ĐH CNKT Cơ điện tử; CĐ CNKT Cơ khí, CĐ CNKT Điện - Điện tử; CĐ CN May.

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)/3

Nếu ĐXT ≥ 6,0: đủ điều kiện xét vào học đại học hoặc

Nếu ĐXT ≥ 5,5: đủ điều kiện xét vào học cao đẳng

Điều kiện xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp THPT

Hotline: 0908 594 442 (Thầy Lợi)

              0982 111 082 (Thầy Cường)

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp