Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa

13-04-2016

KẾ HOẠCH

Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho giảng viên và sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghiệp”

 

     Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-KTCN, ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Khoa Kỹ thuật Công nghiệp về kế hoạch năm học 2015-2016 được Hiệu trưởng phê duyệt, Khoa Kỹ thuật Công nghiệp (KTCN) xây dựng Kế hoạch Tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho giảng viên và sinh viên khoa Kỹ thuật Công nghiệp” như sau:

I. Mục đích

    Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và hoạt động học tập của sinh viên các ngành học tại khoa Kỹ thuật Công nghiệp.

    Phát huy sáng kiến và trách nhiệm của giảng viên, viên chức trong việc tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

    Đề xuất các biện pháp thiết thực, có hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo.

II. Yêu cầu

        Hội thảo tập trung đề cập đến giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong giảng viên và sinh viên.

        Mỗi giảng viên, viên chức tham gia hội thảo cần xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc không ngừng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa; đồng thời cần chủ động, tích cực trong việc đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia nghiên cứu khoa học…để phục vụ tốt hoạt động giảng dạy.

III. Các lĩnh vực khoa học của hội thảo

        Hội thảo tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho giảng viên và sinh viên khoa KTCN, cụ thể như sau:

  1. Xác định và đề xuất các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giảng dạy các ngành học tại khoa KTCN.
  2. Đề xuất giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ  giảng viên, vấn đề biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên và quản lý quá trình dạy học.
  3. Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy hiệu quả phù hợp với SV khoa KTCN, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, vấn đề đào tạo theo hướng ứng dụng gắn kết với doanh nghiệp.
  4. Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, cải tiến phương pháp học tập kết hợp với NCKH dành cho SV khoa KTCN,  phát triển các dịch vụ và chuyển giao khoa học công nghệ.
  5. Vấn đề  cập nhật và phát triển chương trình đào tạo, nội dung đào tạo phù hợp với thị trường lao động.

 IV. Hình thức thực hiện

1. Thời gian thực hiện

        - Từ 01/2/2016 đến 28/2/2016:  Khoa KTCN xây dựng kế hoạch, họp Ban tổ chức, phát hành thư mời các đơn vị và cá nhân viết bài tham luận theo các lĩnh vực dự kiến của hội thảo;

        - Từ 01/3/2016 đến 29/4/2016: tập hợp tham luận của các cá nhân và đơn vị;

        - Từ 01/5/2016 đến 15/5/2016: tổ chức thẩm định và biên tập các tham luận, đóng thành tập và phát hành thư mời hội thảo;

        - Tổ chức hội thảo: 08giờ00 thứ sáu ngày 20/5/2016.

2. Địa điểm tổ chức hội thảo:

Phòng B14 cơ sở chính trường ĐHTG.

3. Đối tượng tham dự

- Đại diện Ban Giám hiệu.

        - Đại diện Phòng QLKH&HTQT, Phòng TC-HC, Phòng Quản lý đào tạo, các Khoa.

        - Các đại biểu có bài tham luận.

        - Toàn thể CBVC Khoa KTCN và CBVC có quan tâm.

4. Ban Tổ chức

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ            - Trưởng khoa KTCN                 - Trưởng Ban;

- Ông Nguyễn Hoàng Phương   - Phó Trưởng khoa KTCN          - Phó Trưởng Ban;

- Ông Nguyễn Huỳnh Thi           - Phó Trưởng khoa KTCN         - Ủy viên;

- Ông Đinh Hữu Hạnh                - Trưởng BM Cơ Khí                 - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Quang Sáng       - Giảng viên                              - Ủy viên;

- Ông Trần Quốc Cường           - Trưởng BM Điện -Điện tử       -  Dẫn chương trình;

- Bà Đào Phương Trang           - Tổ trưởng tổ VPK KTCN         - Thư ký;

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy      - Trưởng BM CN May                - Thư ký.

5. Ban thẩm định

- Ông Nguyễn Hoàng Vũ          - Trưởng khoa KT                     - Trưởng Ban;

- Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Trưởng khoa K                - Phó Trưởng khoa;

- Ông Nguyễn Huỳnh Thi         -Phó Trưởng khoa KTCN          - Ủy viên;

- Ông Lê Minh Tùng               - Trưởng phòng QLKH&HTQT   - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Viết Thịnh        - Trưởng phòng QLĐT               - Ủy viên.

Nhiệm vụ:

         - Thẩm định các bài tham luận cho hội thảo.

- Căn cứ vào kết quả thẩm định, tính điểm công trình khoa học cho các tham luận đạt yêu cầu.

6. Cách thức đăng ký

- Nhận bài tham luận qua email: nguyenthanhnguyen@tgu.edu.vn

- Liên lạc qua điện thoại: Nguyễn Thanh Nguyên 01666832431

7. Các công việc khác

- Liên hệ chuẩn bị phòng họp B14 tổ chức hội thảo.

- Chuẩn bị phục vụ máy tính, âm thanh, phông chữ …

- Biên tập kỷ yếu hội thảo.

8. Kinh phí phục vụ cho hội thảo

Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thảo của khoa KTCN, căn cứ kế hoạch này các đơn vị, bộ phận có liên quan cần phối hợp thực hiện, tổ chức thành công hội thảo./.

 

HIỆU TRƯỞNG                                                                              TRƯỞNG KHOA

                                                                                                             (đã ký)

 

 

                                                                                                     Nguyễn Hoàng Vũ

Nơi nhận:

  • BGH (để báo cáo);
  • Các đồng chí có tên (để thực hiện);
  • Lưu VT Khoa KTCN.

Khoa Kỹ thuật Công nghiệp