Chia sẻ

Thời khóa biểu - Tuần 38

13-05-2016

THÔNG BÁO LỊCH HỌC - THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 

Tuần 38 (từ 09/5-15/5/2016)

STT TÊN LỚP MÔN HỌC/MÔNTHI PHÒNG HỌC
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 Liên thông SPTA 2014 Listening                     H23-24 H23-24 H23-24 H23-24
2 VB2 Luật 2014D1 Bảo đảm nghĩa vụ                     H21 H21 H21 H21
3 ĐH Luật TPK7 Bộ máy nhà nước                     H22 H22 H22 H22
  Luật 2013 THI (2P) 15H00                       K21-22    
4 VB2 Luật 2014D2 Luật tố tụng dân sự 1                     E22 E22 E22 E22
5 MNK7 LL và Làm quen TPVH                     E11 E11 E11 E11
6 VB2 NN Anh NH Nói 4                     C23 C23 C23 C23
7 VB2 Luật 2015 Bảo đảm nghĩa vụ                     C35 C35 C35 C35
8 VB2 NN Anh 2015 Viết 2                     C24 C24 C24 C24
9 MNK8 LSNN                     C12 C12 C12 C12
10 MNK9 Âm nhạc 1&2                     C31 C31 C31 C31
11 MNK10-11 Những NLCB của CNMLN                     E21 E21 E21 E21
12 ĐH Luật 2015SNV Bóng chuyền                     F405 F405 F405 F405
13 ĐH Luật 2015 Tin học CB                     phòng máy phòng máy phòng máy phòng máy
14 Tiếng anh B1-B2 Nghe-đọc                     F305-306 F305-306 F305-306 F305-306

* Ghi chú: Học viên vui lòng liên hệ PGDTX vào sáng thứ bảy hàng tuần để cập nhật thêm thông tin thay đổi về lịch học, thi (nếu có)

Phòng Giáo dục thường xuyên