Tag

VPK;

Chia sẻ

Văn phòng Khoa

15-04-2018

Trích yếu lý lịch giảng viên Văn phòng Khoa

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Nguyễn Tấn Linh               Tổ trưởng Thạc sĩ Khoa học máy tính Xem
2 Nguyễn Thanh Sang                   Chuyên viên             Thạc sĩ Khoa học máy tính Xem
3 Lê Thị Hồng Vân Chuyên viên Cao học SP Pháp văn, Cử nhân Ngôn ngữ Anh Xem
 
4 Nguyễn Thiên Kim Chuyên viên Cử nhân Đông Nam Á học Xem

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn