Tag

VPK;

Chia sẻ

Văn phòng Khoa

31-05-2016

Trích yếu lý lịch giảng viên Văn phòng Khoa

STT Họ và tên Chức vụ Học vị Lý lịch khoa học
1 Nguyễn Phúc Nghiệp

Trưởng Khoa, Đảng Ủy viên

Tiến sĩ Sử học Xem
2 Nguyễn Tấn Linh Tổ trưởng Thạc sĩ Khoa học máy tính Xem
3 Nguyễn Thanh Sang Chuyên viên Thạc sĩ Khoa học máy tính Xem
4 Lê Thị Hồng Vân Chuyên viên Cử nhân SP Pháp văn Xem
 
5 Nguyễn Thiên Kim Chuyên viên Cử nhân Đông Nam Á học Xem
6 Phùng Quang Thái Giảng viên tấp sự Cử nhân Du lịch Xem

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn