Chia sẻ

Lý lịch khoa học

23-06-2016

STT Họ và Tên Chức vụ
1 TS. Lê Minh Tùng Trưởng phòng
2 Ths. Ngô Thị Thanh Phó Trưởng phòng
3 Ths. Nguyễn Thanh Trang Giảng viên
4 Ths. Trần Ngọc Ẩn Chuyên viên
5 CN. Phan Thị Ngọc Diễm Chuyên viên
6 CN. Đặng Như Ngà Chuyên viên
7 Ths. Mai Thị Kim Truyện Chuyên viên
8

KS. Nguyễn Hoàng Tú

Chuyên viên
9 CN. Phạm Quốc Thịnh Chuyên viên

 

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế