Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo Thi CCQG Tin học K42

12-08-2016

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Số:    10/TB. NNTH                                                Tiền Giang, ngày  11  tháng  5  năm 2016

THÔNG BÁO

Kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B (Khóa 42)

 

       Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1. Nội dung: theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2. Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự kiểm tra:
 • Hồ sơ:
 • Đơn xin dự kiểm tra.
 • 4 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
 • 1 bản photo giấy khai sinh hoặc CMND.
 • Lệ phí dự kiểm tra:
 • Chứng chỉ quốc gia trình độ A:

+ Thí sinh đang theo học tại trung tâm: 150.000đ/ thí sinh.

+ Thí sinh tự do: 200.000đ/ thí sinh

 • Chứng chỉ quốc gia trình độ B:

 + Thí sinh đang theo học tại trung tâm: 200.000đ/ thí sinh.

 + Thí sinh tự do: 250.000đ/ thí sinh

 

 • Đăng ký dự thi: thí sinh đăng ký nộp hồ sơ và lệ phí dự kiểm tra tại các cơ sở của Trung tâm từ ngày 18/7 đến hết ngày 26/7/2016
  • Nhận giấy báo dự kiểm tra  26/8  đến hết ngày 27/8/2016
  • Ngày tổ chức kiểm tra: 28/8/2016 (Chủ nhật).
 1.  Hướng dẫn ôn tập: Trung tâm tổ chức các khóa hướng dẫn ôn tập cho học viên có nhu cầu, như sau:

Tên khóa học

Học phí

Ôn tập CCQG trình độ A

200.000đ

Ôn tập CCQG trình độ B

250.000đ

 1. Địa điểm, đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang:
 • Cơ sở chính: số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.   (073-397 4080)
 • Cơ sở 1: Km 1964, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.       (073-385 7571)
 • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.                (073-385 7935)

 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Trí Tài

 

 

 

 

TT Ngoại ngữ - Tin học