Tag

HTKH;

Chia sẻ

Hội thảo khoa học

15-04-2018

Văn hóa dân gian là loại hình văn hoá mang bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia, vùng miền được hình thành từ lâu đời và phát triển qua các thời kỳ lịch sử. Văn hóa dân gian bao gồm toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của con người từ các lĩnh vực sản xuất cho đến những sinh hoạt thường ngày: Ăn, mặc, ở, phong tục tập quán… và mọi mặt trong đời sống tinh thần như đạo đức, thị hiếu, tín ngưỡng, hội hè… Đó còn là tri thức về tự nhiên cũng như về xã hội của quần chúng nhân dân. Văn hóa dân gian là một bộ phận thiết yếu cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, là một trong những lĩnh vực thể hiện đặc tính của một dân tộc. Trên dải đất Việt Nam, ngoài những đặc trưng chung nhất về văn hóa dân gian, từng địa phương, do có sự khác biệt về điều kiện địa lý, môi trường sinh thái và đặc tính dân cư, nên văn hóa dân gian cũng có những nét riêng, tạo nên sự khác biệt giữa văn hóa dân gian ở địa phương này với địa phương khác.

Tiền Giang là một vùng đất mới, vùng đất của những lưu dân. Tiền Giang không có truyền thống hàng ngàn năm như miền Bắc, miền Trung. Con người ở đây rất phóng khoáng, cởi mở; vốn là những lưu dân từ miền Bắc, miền Trung vào nên còn lưu giữ những nét văn hóa dân gian cổ truyền. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, nhất là có sự giao lưu văn hóa với các tộc người Khơme, Hoa, Ấn, v.v… nên cư dân Tiền Giang đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa dân gian riêng của mình, rất đa dạng, phong phú và đặc sắc.

Văn hóa dân gian ở Tiền Giang là sản phẩm độc đáo của miền đất mới, là kết quả của sự giao tiếp nhiều luồng văn hóa Đông Tây, nhiều dân tộc nên yếu tố tiếp biến văn hóa thể hiện rất rõ. Cộng với yếu tố môi sinh tại chỗ đã tạo thành sắc thái riêng biệt trong văn hóa dân gian vừa đa dạng, phong phú vừa đặc thù ở vùng đất Tiền Giang. Đó là lý do của buổi hội thảo với chủ đề Nghiên cứu văn hóa dân gian tại tỉnh Tiền Giang.

Hội thảo có 21 bài tham luận gửi về. Qua đó đã nêu bậc lên được mục đích, ý nghĩa và giá trị sâu sắc mà văn hóa dân gian đa mang lại, cũng như lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

 

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn