Chia sẻ

Quy định Quản lý và Sử dụng Cơ sở vật chất tại CS Thân Cửu Nghĩa Trường ĐH Tiền Giang

27-06-2016

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

TẠI CƠ SỞ THÂN CỬU NGHĨA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 860/ QĐ-ĐHTG ngày 21 tháng 12  năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

a. Viên chức và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

b. Các đơn vị và cá nhân đến làm việc có sử dụng cơ sở vật chất tại Cơ sở Thân Cửu Nghĩa, Trường Đại học Tiền Giang.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý và sử dụng

          Các quy định cụ thể áp dụng cho công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa phải phù hợp với Quy định về quản lý, sử dụng tài sản trong Trường Đại học Tiền Giang.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Đơn vị sử dụng là các đơn vị thuộc Trường Đại học Tiền Giang đang sử dụng hợp pháp phần sử dụng riêng và sử dụng chung tại Cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

2.Đơn vị quản lý là Phòng Quản trị - Thiết bị, trực tiếp là Tổ Quản trị cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

3. Cơ sở vật chất do các đơn vị sử dụng quản lý (phần sử dụng riêng) bao gồm: Phần sử dụng bên trong các phòng làm việc, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành… của mỗi đơn vị và diện tích hành lang (nếu có) tại đơn vị đó. Bao gồm: vật dụng, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị giảng dạy….

4. Cơ sở vật chất do Phòng Quản trị - Thiết bị quản lý (phần sử dụng chung) bao gồm:

a. Phần sử dụng còn lại không thuộc phần sử dụng riêng quy định tại khoản 3 điều này;

b. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung và các phần khác không thuộc phần sử dụng riêng của đơn vị nào;

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về thời gian làm việc, sử dụng cơ sở vật chất

1. Phòng Quản lý Đào tạo gửi Lịch giảng cho Tổ Quản trị (qua thư điện tử) thời gian chậm nhất trước 02 ngày giảng viên lên lớp, để Tổ quản trị kiểm tra, chuẩn bị...phòng học.

2. Giảng viên lên lớp đúng phòng học được bố trí và đúng thời gian quy định theo Lịch giảng của trường.

3. Trường hợp cán bộ, giảng viên, đoàn thể, sinh viên có nhu cầu sử dụng phòng học ngoài giờ như: phụ đạo, đổi giờ dạy, dạy bù, dạy thêm, hướng dẩn sinh viên ngoài giờ, tự học của sinh viên, họp lớp, sinh hoạt…thì Khoa phải gửi Kế hoạch cho Tổ Quản trị (qua thư điện tử hoặc văn bản giấy), thời gian chậm nhất trước 03 ngày để Tổ Quản trị nghiên cứu sắp xếp bố trí phòng học, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị, máy móc...(nếu có nhu cầu) và quản lý theo đúng quy định của nhà trường.

Điều 5. Quy định các trường hợp không được làm

Đơn vị và cá nhân khi sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở Thân Cửu nghĩa có trách nhiệm thực hiện tốt các quy định tại Điều 4 của quy định này. Đồng thời nghiêm cấm các hành vi vi phạm sau đây:

- Tự ý tác động làm thay đổi kiến trúc hoặc thay đổi chức năng sử dụng phòng học, giảng đường, phòng làm việc, máy móc thiết bị…

- Xả rác; viết, vẽ, sơn lên tường, cửa, bàn ghế…

- Mang các chất dễ cháy, dễ nổ, chất độc hại vào khuôn viên Trường;

 - Hút thuốc; đun nấu trong phòng làm việc.

- Tự ý sử dụng phần diện tích dùng chung, không gian chung.

- Tự ý sửa chữa các hệ thống điện, lắp đặt ăng-ten, thiết bị thu phát sóng.

- Tự ý lắp đặt bảng quảng cáo, thông báo, pano, áp phích….

- Làm hư hỏng vật chất, trang thiết bị, cây xanh, vườn hoa, cây cảnh…

Điều 6. Quy định sử dụng máy móc, trang thiết bị

1. Mọi cá nhân, đơn vị đều phải có ý thức trách nhiệm giữ gìn và bảo quản các trang thiết bị của nhà trường, tuân thủ theo tài liệu hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị của nhà cung cấp và yêu cầu của đơn vị quản lý.

2. Tổ Quản trị có trách nhiệm:

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn và lên kế hoạch tập huấn sử dụng các thiết bị tại phòng học (máy tính, máy chiếu, …) cho cán bộ giảng dạy, sinh viên có nhu cầu sử dụng trang thiết bị của nhà trường.

- Lập quy trình sử dụng, bảo trì máy móc thiết bị sử dụng chung; phối hợp với các đơn vị thực hiện kế hoạch bảo hành, bảo trì các thiết bị dùng chung và các trang thiết bị do các đơn vị quản lý.

- Điều động nhân sự hỗ trợ khi các đơn vị có nhu cầu sửa chữa lớn.

- Bố trí phòng học theo Lịch giảng của Phòng Quản lý Đào tạo.

- Quản lý, vận hành, kiểm tra, sửa chữa và bảo quản các máy móc thiết bị sử dụng chung (kể cả mạng máy tính).

- Lập dự trù mua sắm vật tư sửa chữa thường xuyên.

 - Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Phòng QT-TB về tình trạng sử dụng máy móc thiết bị, hiện trạng các tòa nhà; thuê kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, như: thang máy, máy nén khí, . . .

3.  Các đơn vị sử dụng có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng quy trình sử dụng máy móc thiết bị.

- Khuyến nghị các giảng viên dự tập huấn về sử dụng máy móc thiết bị.

- Trong trường hợp hỏng hóc hoặc xảy ra sự cố nào đó mà không tự khắc phục được, đơn vị sử dụng có trách nhiệm phản ánh đến Tổ Quản trị. Không được tự ý tháo, lắp, sửa chữa hoặc thay thế.

- Tự bảo quản các tài sản, trang thiết bị của đơn vị. Không được tự ý di dời tài sản, trang thiết bị, bàn ghế,… từ phòng này sang phòng khác.

Điều 7. Quy định về quản lý sử dụng điện, nước, máy điều hòa

1. Tổ Quản trị có trách nhiệm:

 - Phối hợp với đơn vị sử dụng trong việc quản lý và tổ chức vận hành hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống máy móc thiết bị các phòng làm việc, phòng học, phòng họp, khu vực công cộng theo quy định chung.

- Kịp thời khắc phục các hư hỏng.

- Kiến nghị với phòng Quản trị - Thiết bị trong các công tác sửa chữa lớn và lắp đặt trang thiết bị mới.

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc sử dụng hệ thống điện, hệ thống         máy móc thiết bị của các đơn vị sử dụng.

2. Trưởng các đơn vị sử dụng có trách nhiệm:

- Phân công cụ thể viên chức chịu trách nhiệm kiểm tra và ngắt tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng tại khu vực làm việc (như đèn, quạt, máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa,…) của đơn vị mình quản lý.

- Tuyệt đối không cho viên chức, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý tự ý    câu móc đấu nối điện, dùng điện để đun nấu,…

3. Cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên phải thực hiện đúng các quy định về sử dụng điện:

- Trước khi ra về phải kiểm tra và ngắt tất cả các thiết bị điện hiện có thuộc khu vực làm việc, học tập.

Lưu ý: trường hợp bị mất điện thì phải kiểm tra kỹ vị trí tắt (OFF) của thiết bị, để tránh trường hợp khi có điện lại các thiết bị sẽ tự vận hành.

- Sử dụng máy điều hòa khi cần thiết và chỉ hoạt động ở chế độ làm mát       (từ 260C trở lên). Không được mở các cửa sổ phòng làm việc và các cửa kính của hành lang, giếng trời khi đang sử dụng máy điều hòa.

- Khi có sự cố điện phải ngắt cầu dao, Automat nơi gần nhất và kịp thời thông báo cho Tổ Quản trị để sửa chữa, khắc phục.

4. Mọi cá nhân phải có ý thức sử dụng nước tiết kiệm; khi dùng nước xong phải khóa vòi nước (kể cả trường hợp không có nước). Nhân viên tạp vụ vệ sinh các tầng phải kiểm tra hệ thống vòi nước tại các khu vực vệ sinh trước khi ra về.

Điều 8. Quy định phòng cháy chữa cháy

- Tuân thủ các nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy và tạo điều kiện cho Đội phòng cháy chữa cháy thực hiện công tác;

- Đội phòng cháy chữa cháy của Cơ sở Thân Cửu Nghĩa được thành lập        bao gồm các thành viên của đơn vị quản lý và đơn vị sử dụng;

          - Khi phát hiện cháy nổ, cán bộ, viên chức các đơn vị phải thông báo ngay cho đơn vị quản lý tòa nhà;

- Khi phát hiện các dấu hiệu có khả năng dẫn đến mất an ninh trật tự, hư hỏng tài sản, nguy cơ dẫn đến cháy nổ thì người phát hiện phải báo ngay cho đơn vị quản lý hoặc người có trách nhiệm để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời.

Điều 9. Quy định về vệ sinh

1. Tổ Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác vệ sinh lớp học, giảng đường và các khu vực sử dụng chung như: hành lang, sân, nhà vệ sinh, đường đi, sảnh của các tòa nhà. Nhân viên vệ sinh có trách nhiệm làm sạch các giảng đường trước và sau các buổi học (kể cả buổi tối, thứ bảy và chủ nhật).

2. Trưởng các đơn vị sử dụng có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh khu vực do đơn vị quản lý, sử dụng.

 - Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, viên chức và sinh viên thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường cơ quan; tham gia giám sát công tác phục vụ vệ sinh của nhân viên phục vụ trong khu vực làm việc của đơn vị.

3. Cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung, cụ thể:

- Bỏ rác đúng nơi quy định. Bọc kín các loại rác có nước trước khi bỏ vào thùng rác; Tuyệt đối không bỏ những vật đang cháy hoặc dễ cháy vào thùng rác.

- Tuyệt đối không bỏ các vật dụng không tiêu hủy vào bồn cầu, bồn rửa tay;

- Không khạc nhổ, nhả kẹo cao su trong phòng học, phòng làm việc, hàng lang và khu vực sử dụng chung. Không bôi bẩn, vẽ bậy lên bàn ghế, tường, bảng..

Điều 10. Quy định quản lý và sử dụng phòng họp, hội trường

- Các đơn vị có nhu cầu sử dụng thì đăng ký với Tổ Quản trị để sắp xếp lịch.

- Không tự ý sử dụng, điều khiển hệ thống âm thanh, máy chiếu,… được   trang bị tại các phòng khánh tiết, phòng họp, hội trường nếu chưa được hướng dẫn của Tổ Quản trị.

- Trước khi ra khỏi phòng khánh tiết, hội trường giao lại cho Tổ Quản trị về tình trạng các loại trang thiết bị, vệ sinh, . . .

Điều 11. Quy định quản lý và sử dụng giảng đường – phòng học

- Tổ Quản trị phân công người kiểm tra việc khóa, mở cửa, tắt, mở điện giảng đường – phòng học theo lịch hoặc khi có yêu cầu phục vụ; Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng điện, máy điều hòa, trang thiết bị,…

- Giảng viên có nhiệm vụ giám sát sinh viên khi sử dụng tài sản chung trong suốt tiết dạy. Hết tiết dạy, nhắc nhở sinh viên: lau sạch bảng, sắp xếp lại bàn ghế (nếu có), thu gọn trang thiết bị về đúng vị trí ban đầu; Ngắt điện và khóa cửa phòng khi rời lớp học.

- Sinh viên không được lắp thiết bị nghe nhìn vào các hệ thống âm thanh,      máy tính khi chưa có sự cho phép của giảng viên hoặc Tổ Quản trị.

- Sinh viên được phân công sẽ nhận, trả chìa khóa (kèm thẻ đóng ngắt điện) phòng học tại Tổ Bảo vệ.

Điều 12. Quy định về quyền và trách nhiệm của cá nhân và các đơn vị

1. Quyền của cá nhân và các đơn vị

1. 1. Quyền của Tổ Quản trị

a. Chủ động trong việc bảo trì, sửa chữa đối với phần cơ sở vật chất do          Tổ Quản trị quản lý trên cơ sở có sự đồng ý của Phòng Quản trị - Thiết bị;

b. Yêu cầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng cơ sở vật chất;

c. Yêu cầu khách ra khỏi khuôn viên nhà trường hoặc từ chối cho khách vào trường nếu vi phạm bất kỳ quy định nào của Trường Đại học Tiền Giang.

d. Thông báo và yêu cầu sinh viên phải rời phòng học sau khi đã kết thúc buổi học quá 15 phút (trừ trường hợp đặc biệt).

e. Thực hiện điều tiết ngay và sau đó đề nghị Phòng Quản lý Đào tạo thay đổi phòng học khi sĩ số của lớp học không tương ứng với sức chứa của phòng học.

f. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân vi phạm Điều 5 của Quy định này phải khắc phục, sửa chữa để khôi phục lại nguyên trạng ban đầu của thiết bị. Toàn bộ chi phí do đơn vị, cá nhân vi phạm chịu trách nhiệm.

1.2 Quyền của các cá nhân, đơn vị sử dụng

a. Được quyền sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị thuộc phần sử dụng chung theo quy định;

b. Đóng góp ý kiến cho đơn vị quản lý trong việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

2. Trách nhiệm của cá nhân và các đơn vị

2. 1. Phòng quản trị - Thiết bị

- Giúp Hiệu trưởng Chủ trì phối hợp với các đơn vị, đoàn thể có liên quan triển khai tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa theo đúng quy định này.

- Định kỳ hàng năm giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa nâng cấp, bảo trì cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

2.2. Tổ Quản trị cơ sở Thân Cửu Nghĩa

- Tổ Quản trị cơ sở Thân Cửu Nghĩa có nhiệm vụ giúp Phòng Quản trị - Thiết bị tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất cơ sở Thân Cửu Nghĩa theo đúng quy định này.

- Trực tiếp phối hợp với các đơn vị bố trí sử dụng, bảo quản, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị sử dụng thực hiện đúng các quy định, đáp ứng mục tiêu sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa hiệu quả, môi trường khang trang, sạch đẹp, thân thiện và an toàn.

- Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các đơn vị liên quan đến việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất định kỳ hoặc đột xuất báo cáo lãnh đạo Phòng Quản trị - Thiết bị xử lý.

2.3.  Đơn vị và cá nhân sử dụng

- Chấp hành tốt những quy định về quản lý và sử dụng tài sản cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

- Phối hợp với Tổ Quản trị cơ sở Thân Cửu Nghĩa triển khai thực hiện tốt quy định này.

- Phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng tài sản, phòng chống cháy, nổ, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự,.. trong khuôn viên nhà trường.

- Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sử dụng chung hoặc phần sử dụng riêng của đơn vị sử dụng bị hư hỏng do mình gây ra.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký. Các nội dung khác chưa quy định trong Quy định này được thực hiện theo quy định của Trường Đại học Tiền Giang và chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

- Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị, Trưởng các đơn vị liên quan và đoàn thể có nhu cầu sử dụng Cơ sở Thân Cửu Nghĩa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt Quy định này.

- Phòng Quản trị - Thiết bị phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên phổ biến nội dung của Quy định này đến toàn thể sinh viên học sinh.

- Tổ Quản trị giúp Trưởng phòng quản trị - Thiết bị trực tiếp làm đầu mối  quản lý, sử dụng cơ sở vật chất tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa theo đúng quy định, tham mưu xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần điều chỉnh,   bổ sung, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng Quản trị - Thiết bị để báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.                                                                           

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                PGS.TS Võ Ngọc Hà

Phòng Quản trị thiết bị